13 juli 2020

Zomersluiting Studieadvies Rechten

In verband met de zomeropenstelling vervallen de telefonische spreekuren van de studieadviseur Rechtsgeleerdheid op vrijdag 31 juli en van vrijdag 7 t/m 14 augustus.