Zoek nu ook op thema in de Cursusplanner

Ben je op zoek naar een speciale cursus buiten je opleiding, maar heb je geen zin om allerlei opleidingen af te gaan op zoek naar een geschikte cursus? Vanaf nu kun je ook op thema zoeken in de Cursusplanner

Je kunt zoeken in het hele cursusaanbod van de hele UU. Nog niet alle faculteiten doen om praktische redenen dit jaar al mee, maar vanaf volgend jaar zijn alle faculteiten aangesloten. Zo zijn de cursussen van GW nog niet aan thema's gekoppeld.

Hoe werkt het?

Op de vernieuwde startpagina van de Cursusplanner kun je een of meer examenprogramma's en thema's selecteren. Onder het thema Technologie en maatschappij vind je bijvoorbeeld alle cursussen die te maken hebben met technologie zoals social media en privacy. Ideaal om je vrije ruimte mee te vullen! Niet tevreden met het aanbod? Ga dan terug naar de selectiepagina en kies daar een ander thema.

Bij elke cursus staat aan welke (sub)thema’s en examenprogramma’s de cursus is gekoppeld. Op die manier kun je al bladerend door de Cursusplanner sneller thema’s en opleidingen vinden die  je mogelijk interessant vindt.   

Opmerking over de vernieuwde Cursusplanner?

Heb je een opmerking over de nieuwe Cursusplanner of wil je iets kwijt over de thema's, laat het ons vooral weten via studentencommunicatie.gw@uu.nl! We zijn heel benieuwd naar jullie feedback zodat we deze nieuwe manier van zoeken nog beter kunnen maken.

Thema’s en subthema’s

De thema’s zijn onderverdeeld in topic, vorm en competentie. De meeste thema’s hebben ook weer subthema’s, waarmee je gericht verder kunt zoeken in de lijst van mogelijke keuzevakken.

Topics

 • Duurzaamheid
 • Jeugd
 • Open samenleving, diversiteit
 • Globalisering
 • Lichaam en geest
 • Digitalisering
 • Technologie en maatschappij

Vorm

 • Interdisciplinair
 • Community Engaged Learning
 • Honours
 • Ondernemerschap
 • Creatieve werkvorm

Competentie

 • Intercultureel
 • Open Science

Subthema's topics

Duurzaamheid
 • Geen armoede (1)
 • Geen honger (2)
 • Goede gezondheid en welzijn (3)
 • Kwaliteitsonderwijs (4)
 • Gender-gelijkheid (5)
 • Schoon water en sanitair (6)
 • Betaalbare en duurzame energie (7)
 • Eerlijk werk en economische groei (8)
 • Industrie, innovatie en infrastructuur (9)
 • Ongelijkheid verminderen (10)
 • Duurzame steden en gemeenschappen (11)
 • Verantwoorde consumptie en productie (12)
 • Klimaatactie (13)
 • Leven in het water (14)
 • Leven op het land (15)
 • Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten (16)
 • Partnerschap om SDG's te bereiken (17)
Jeugd
 • Zuigelingen
 • Kleuters
 • Schoolgaand
 • Adolescenten
 • Verstoorde ontwikkeling
 • Taalverwerving
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociale ontwikkeling
 • Gezin
 • School
 • Opvoeding
 • Lichamelijke ontwikkeling
 • Vroeggeboorte 
 • Verslaving 
 • Jeugdcriminaliteit
 • Pesten
 • Migratie en vluchtelingenproblematiek
 • Overig
Open samenleving, diversiteit
 • Inclusiviteit
 • Gender
 • Discriminatie
 • Activisme
 • Open Science
 • Diversiteit
 • Migranten in de samenleving
 • Overig
Globalisering
 • Andersglobalisme
 • Diplomatie
 • Imperialisme
 • Migratie en vluchtelingenproblematiek
 • Postkolonialisme
 • Verbondenheid van goederen
 • Verbondenheid van ideeën
 • Verbondenheid van kapitaal
 • Verbondenheid van mensen
 • Wereldburgerschap
 • Overig
Lichaam en geest
 • Mind-body probleem
 • Filosofie van de geest
 • Bewustzijn
 • Cognitie 
 • Denken
 • Mindfulness
 • Geestelijke gezondheid
 • (Psycho)pathologie
 • Volksgezondheid
 • Veroudering
 • Evolutie/erfelijkheid
 • Nature-nurture
 • Groei en ontwikkeling
 • Stofwisseling
 • Voeding
 • Infecties
 • Medical humanities
 • Overig
Digitalisering
 • Algoritmes
 • Bias en discriminatie
 • Big data
 • Datavisualisatie
 • Data, informatie, kennis
 • Digitale methodes
 • Filterbubbels 
 • Human computer interaction
 • Toekomst van werk
 • Platformisering
 • Programmeren
 • Surveillance
 • Overig
Technologie en maatschappij
 • Smart cities 
 • Social media   /    fake news
 • Robotica
 • Nanotechnologie
 • Biotechnologie
 • Veranderende arbeidsmarkt
 • Kennisinfrastructuur
 • Privacy / cybersecurity
 • Communities
 • Life long learning
 • Overig

Subthema's vorm

Interdisciplinair
 • Complexe vraagstukken
 • Conceptueel denken
 • Creativiteit
 • Integratie
 • Maatschappelijke relevantie
 • Meta-perspectief
 • Reflectie op wetenschap
 • Samenwerken
 • Verbanden leggen
 • Wetenschapscommunicatie
 • Overig

 

Community Engaged Learning

-

Honours

-

Ondernemerschap
 • Bedrijfsleven, financieen en management
 • Innovatie en Startup
 • Maatschappelijke impact
 • Vaardigheden en uitdagingen
 • Overig
Creatieve werkvorm

-

Subthema's competenties

Intercultureel
 • (Culturele) diversiteit
 • Multiculturalisme
 • Interculturele communicatie
 • Culturele/nationale identiteit
 • Wereldburgerschap
 • De ander
 • Stereotypering
 • Tolerantie
 • Inclusie
 • Interculturele sensitiviteit
 • Zelfbewustzijn
 • Reflectie
 • Wisselen van perspectief
 • Bewustwording eigen cultuur ('bubbel')
 • Overig
   
Open Science
 • Wetenschappelijke geletterdheid
 • Onderzoeksethiek en integriteit
 • Co-creatie
 • Informatiegeletterdheid
 • Wetenschap en samenleving
 • Overig