13 juli 2020

Zes cateringlocaties open vanaf 31 augustus

Bij de start van het academisch jaar gaan een zestal cateringlocaties weer open. De overige locaties openen wanneer landelijk de 1,5 meter maatregel opgeheven wordt.

Sinds half maart waren UU-gebouwen en ook de cateringlocaties in de gebouwen gesloten. Ook de catering voor bijeenkomsten werd stopgezet. Inmiddels gaan de gebouwen weer gefaseerd open, zij het met een aanzienlijk lagere maximale bezetting. Daarom is in overleg met de nieuwe cateraar Eurest besloten na de zomervakantie een beperkt aantal cateringlocaties te heropenen. Vanaf de start van het academisch jaar (31 augustus) is er in iedere regio één cateringlocatie open. 

Deze locaties openen op 31 augustus:

  • Madame Jeanette
  • Educatorium
  • Gutenberg
  • Koningsbergergebouw
  • Lodewijk
  • UCU Café

Aanvullend hierop:

Dit betekent dus dat er gedurende de zomerperiode géén cateringlocaties open zijn. Het ook niet mogelijk om op verzoek vergaderingen etc te voorzien van catering. 
Zodra de 1,5 meter richtlijnen vanuit de overheid opgeheven zijn, worden ook de overige cateringlocaties weer geopend.