31 januari 2019

Word jij het nieuwe lid van onze faculteitsraad?

Stel jezelf dan kandidaat! Dit kan tussen 18 maart en 18 april bij één van de studentenlijsten of door zelf een lijst op te zetten.

In mei 2019 zijn er verkiezingen voor zowel de personeel- en studentengeleding van de Faculteitsraad Sociale Wetenschappen. De studentgeleding wordt voor een periode van 1 jaar gekozen. De faculteitsraad is het formele medezeggenschapsorgaan van het faculteitsbestuur.

Om je kandidaat te kunnen stellen is het belangrijk dat je als student staat ingeschreven bij een van de opleidingen van de faculteit Sociale Wetenschappen. Na 4 maart 2019 kun je bij de secretaris van de Facultaire Kiescommissie, Martinus J. Langeveldgebouw H2.13, zelf controleren of je in het register staat en jezelf kandidaat kunt stellen.

De periode dat je jezelf kandidaat kunt stellen is tussen 18 maart en 18 april 2019. Voor studenten geldt dat zij zich kunnen aansluiten bij een beschikbare lijst of partij, of een eigen lijst starten. Informatie over de beschikbare lijsten kunnen worden verkregen via het studentlid van de Facultaire Kiescommissie. Het is altijd mogelijk om een eigen lijst te starten. De procedure hiervoor is te vinden in het Facultaire Kiesreglement.

De studentgeleding van de huidige faculteitsraad organiseert op 21 februari om 15:00 op balkon Pi een interesseborrel, waar alle vragen over de inhoud kan worden gesteld. Procedurele vragen over de verkiezingen kunnen worden gestuurd naar de secretaris van de Facultaire Kiescommissie.

De Kiescommissie Sociale Wetenschappen
Drs. Désirée Verberk (voorzitter)
Marije Stolte MSc (WP-lid)
Yorick Koridon (studentlid)
Anuschka Mulder-Van Gameren (secretaris)

Belangrijke documenten

Facultair kiesreglement (pdf)
Kandidaatstellingsformulier student (docx)
Tijdschema verkiezingen 2019 (pdf)