28 november 2018

WOinActie roept studenten en medewerkers op om op 14 december te demonsteren in Den Haag

De Utrechtse afdeling van WOinActie roept alle medewerkers en studenten van de UU op om op 14 december te gaan demonstreren in Den Haag tegen de onderfinanciering van de Nederlandse hoger onderwijssector. Het CvB heeft WOinActie laten weten de demonstratie te steunen. Medewerkers en studenten die dat willen, krijgen de gelegenheid te gaan, en hebben op 14 december geen aanwezigheidsplicht. Wel moeten mensen die gaan protesteren vooraf goed met betrokken collega’s/studenten communiceren dat ze er op 14 december niet zijn. 

Waar en wanneer?

De demonstratie vindt plaats op vrijdag 14 december en start om 13.00 uur op het Koekamp in Den Haag. Schrijf je in voor gratis busvervoer van Utrecht naar Den Haag.

Oproep WOinActie

Sinds 2000 is het aantal studenten aan de Nederlandse universiteiten met 68% gestegen en de overheidsbekostiging per student met 25% gedaald. WOinActie, het platform van wetenschappers en studenten dat de onderfinanciering van de universiteiten wil keren, eist dat er structureel 1.15 miljard geïnvesteerd wordt in het WO, en dat twee recent aangekondigde bezuinigingen van tafel gaan (de doelmatigheidskorting van 183 miljoen en de op Prinsjesdag aangekondigde lumpsumkorting van 19 miljoen).
 
Door de jarenlange onderfinanciering is de werkdruk in het WO op vele plekken onaanvaardbaar hoog en de kwaliteit van het onderwijs in het geding. Aan de Universiteit Utrecht geeft van de UDs, UHDs en hoogleraren meer dan 70% aan dat de werkdruk te hoog of veel te hoog is. Op vele afdelingen vallen collega’s uit door overwerk en burn-out, en hun taken moeten overgenomen worden door anderen. Deze situatie is onhoudbaar. Ook al is het evident dat er een combinatie van verschillende maatregelen nodig is, een noodzakelijk onderdeel van de oplossing is dat de overheid de financiering van de universiteiten conform maakt aan de verwachtingen die de samenleving van de universiteiten heeft.
 
Om aandacht te vragen voor deze problemen heeft WOinActie in september in de universiteitssteden buitenluchtcolleges gehouden en debatten georganiseerd, en zijn er gesprekken gevoerd met het ministerie. Echter, tot op heden vertoont dit kabinet geen enkele bereidheid om de afgenomen financiering ongedaan te maken. Daarom hebben de landelijke comités van WOinActie besloten op vrijdag 14 december te demonstreren in Den Haag. Wij roepen hierbij alle studenten en medewerkers op zich aan te sluiten, en hun stem te laten horen voor adequaat gefinancierde universiteiten.
 
Het CvB van de Universiteit heeft WOinActie laten weten de demonstratie te steunen.
 
WOinActie/Utrecht
 

UU steunt landelijke demonstratie WOinActie

Op vrijdag 14 december organiseert WOinActie in Den Haag een landelijke demonstratie om aandacht te vragen voor de werkdruk bij universitair personeel. De UU onderschrijft de gedachten van WOinActie. Voor de korte termijn zou de ‘doelmatigheidskorting’ en ‘lumpsumkorting’ geschrapt moeten worden. Dat hebben we ook al gezegd bij de Opening van het Academisch Jaar. Nog belangrijker is dat er voor de langere termijn rijksbekostiging komt voor het hoger onderwijs, die past bij de taken die de universiteit heeft en het aantal studenten dat we opleiden. Hierbij moet de koppeling tussen onderwijs en onderzoek, fundament van het onderwijs aan de universiteit, worden zeker gesteld. Als college van bestuur bepleiten we dit aan de vergadertafel bij de minister, op basis van onze knelpuntenanalyse. Ook kijken we wat we als UU zélf kunnen doen om werkdruk aan te pakken. Maar we begrijpen en waarderen de actiebereidheid van de Utrechtse afdeling van WOinActie, en ondersteunen de initiatieven van harte. Medewerkers en studenten die op 14 december deel willen nemen, krijgen hiervoor de gelegenheid: zij hoeven geen vrij te nemen en kunnen een college missen. We gaan er vanuit dat medewerkers en studenten die actie gaan voeren dit goed en tijdig communiceren.

Anton Pijpers
Voorzitter College van Bestuur