23 oktober 2018

Wil jij meedenken over hoe we nieuwe manieren kunnen vinden om gezonder te leven?

“Hoe kunnen we mensen in staat stellen om hun eigen gezondheidsambitie te verwezenlijken?”

Veel gezondheidsproblemen waar mensen in hun leven mee te maken krijgen kunnen voorkomen of verminderd worden door andere keuzes te maken in het (dagelijks) leven, denk aan problemen door stress, overgewicht, ongezonde lucht, maar ook door eenzaamheid, of uitsluiting. Als je weet wat wel en niet goed voor je is, kun je andere keuzes maken en daar je leefstijl op aanpassen, maar ook alleen weten is vaak niet genoeg, gezond leven moet je ook leren om te doen.

Neem eind november deel aan de Healthy Living Challenge en:

  • Leer oplossingen bedenken en uitwerken gericht op gezonder leven, aan de hand van design thinking
  • Werk samen met andere studenten van verschillende opleidingen uit het MBO, HBO en de universiteit
  • Werk samen met professionals vanuit overheid, gezondheidsinstellingen en bedrijfsleven
  • Draag bij aan een gezonder leven voor iedereen in de regio Utrecht

Tijdens de challenge ga je hiervoor nieuwe oplossingen ontwerpen: in interdisciplinaire teams van studenten vanuit MBO, HBO en WO bedenk je oplossingen en werk je ze uit aan de hand van design thinking en gedragsontwerp. Je gebruikt kennis uit gezondheidszorg, wetenschap en overheid om bij te dragen aan gezonder leven voor iedereen in de regio Utrecht.

In deze challenge werk je een hele week (fulltime) samen in een team van verschillende opleidingen samen met organisaties als gemeente Utrecht en UMC Utrecht, op bijzondere locaties, aan oplossingen voor een gezonder leven.

Wil jij meedenken over hoe we nieuwe manieren kunnen vinden om gezonder te leven?

Meld je dan aan voor de Healthy Living Challenge!

Informatie & Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met Leon van de Rijt leon.vanderijt@ucreate.nl

De website kun je vinden op https://www.healthylivingchallenge.nl/