Wil jij invloed op de koers van de universiteit?

Wil jij samen de universiteit verbeteren en invloed op de koers van de Universiteit Utrecht? Sluit je aan bij een van onze raden! Je kunt je nog tot uiterlijk 6 april kandidaat stellen voor de universiteitsraad of faculteitsraad.

Meedenken en adviezen geven 

Binnen de Universiteit Utrecht denken studenten, medewerkers en beurspromovendi mee over het beleid. Ook geven zij adviezen aan bestuurders. Dit doen zij vanuit de medezeggenschapsraden. De universiteitsraad is de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht. Op facultair niveau is dat de faculteitsraad. Om je aan te sluiten bij een raad stel je je kandidaat. Tijdens de verkiezingen van 8 tot en met 10 mei 2023 stemmen medewerkers en studenten dan wie hen volgend jaar vertegenwoordigt.

Meer informatie

Wil je meer informatie over hoe je je kandidaat stelt, dan kun je verder lezen op uu.nl. Je kunt ook contact opnemen met je kiescommissie: 

Lees meer over de raden
Lees meer over de verkiezingen