21 januari 2015

Wetsvoorstel Sociaal Leenstelsel aangenomen

Het Wetsvoorstel Sociaal Leenstelsel is op 20 januari 2015 aangenomen. Dat betekent dat dit per 1 september 2015 voor alle (aankomende) studenten gaat gelden. Voor alle aankomende bachelor- en masterstudenten verdwijnt de basisbeurs. In plaats hiervan kunnen deze studenten per maand maximaal circa € 1.016,- lenen. Dit is inclusief een eventuele aanvullende beurs en collegegeldkrediet.

Er is een overgangsregeling voor huidige bachelors en masters. Op de site www.uu.nl/studenten/studiefinanciering vind je wat dit voor jou betekent.

DUO gaat jou ook informeren over de gevolgen van dit wetsvoorstel voor jouw persoonlijke situatie. Dat gebeurt per brief en via www.mijnduo.nl.