Wetenschapscarrousel met als thema: Passende zorg, niets doen is geen optie

Marieke Schuurmans

Vrijdag 4 november a.s. organiseert de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen  de jaarlijkse Wetenschapscarrousel voor studenten en alumni met als thema:

Passende zorg, niets doen is geen optie

Passende zorg

Er wordt verwacht dat, bij ongewijzigd beleid, in 2040 een kwart van alle werkenden in Nederland nodig is om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Het tempo van veranderen is te laag, de veranderingen zijn vaak niet duurzaam en niet samenhangend. Passende zorg lijkt een antwoord op deze uitdagingen.

Passende zorg is doelmatige, waarde gedreven en effectieve zorg, zet in op gezondheid in plaats van ziekte. Het komt samen met de patiënt tot stand en wordt dichtbij georganiseerd.

In 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met Zorginstituut Nederland de missie van passende zorg neergezet als antwoord op de uitdagingen in de zorg.

Mebius Kramer Lezing (MKL)

Prof. dr. Marieke Schuurmans verzorgt de 29e Mebius Kramer Lezing, de MKL is een vast onderdeel van de Wetenschapscarrousel. Vanuit haar rol bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft ze haar visie op passende zorg. In haar lezing zal prof. dr. Marieke Schuurmans, Chief Healthcare Organisation bij de NZa ingaan op het thema passende zorg en wat dit vraagt van alle betrokkenen, van patiënt tot professional, van zorgorganisatie tot financier, toezichthouder en overheid.

Discussiegroepen

Na de lezing gaan we in de bestaande werkgroepen uiteen om over dit thema met elkaar te discussiëren.

Programma:Locatie:
13.15 Zaal openEducatorium, zaal Megaron, Leuvenlaan 19 Utrecht
13.30 Mebius Kramer LezingEducatorium, zaal Megaron, Leuvenlaan 19 Utrecht
15.15 DiscussiegroepenBolognalaan 101 Utrecht
16.30 Netwerk-borrelFoyer Marinus Ruppert gebouw, Leuvenlaan 21 Utrecht

Hartelijke groet,

Mirelle Stukstette, Opleidingsdirecteur
Klinische Gezondheidswetenschappen