Werkzaamheden in Educatorium en Ruppertgebouw

UU

Komende herfst vinden er werkzaamheden plaats in het Educatorium en het Ruppertgebouw. Het werk wordt zo gepland dat er nauwelijks overlast zal zijn.  De werkzaamheden zijn nodig na nieuwe inzichten over rookontwikkeling en de uitkomsten van onderzoek naar veilig vluchten.

Tijdens de zomer is hard gewerkt in het Ruppertgebouw en Educatorium om deze gebouwen te laten voldoen aan nieuwe brandveiligheidseisen. Hoewel er veel werk al gedaan is en de veiligheid is geborgd met tijdelijke maatregelen, worden er na de start van het collegejaar ook werkzaamheden uitgevoerd.

Geplande werkzaamheden na start collegejaar

In het Ruppertgebouw gaat het om kleine werkzaamheden zoals schilderwerk, het aanbrengen van signing en aangepaste bewegwijzering. Maar ook om grotere werkzaamheden zoals het vervangen en aanpassen van kozijnen en deuren. De planning is om de werkzaamheden in het Ruppertgebouw medio oktober af te ronden.

In het Educatorium staan tijdelijke puien en wanden bij de toegangen tot een aantal grote onderwijsruimten en tussen het restaurant en de hal. Deze voldoen  aan de brandveiligheidseisen, maar worden eind dit jaar vervangen door de definitieve stalen puien en afwerking.

De buitentrap aan de zuidgevel, naast zaal Alfa (aan de kant van het Van Unnikgebouw) wordt aangepast. Deze vluchttrap wordt breder en zal vanaf de bovenste verdieping naar beneden leiden. Hiervoor moet ook de gehele gevel pui aangepast worden. Deze trap is ter vervanging van de tijdelijke trap die geplaats is bij de Theatronzaal. De tijdelijke steigertrap blijft staan totdat de buitenvluchttrap klaar is.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden afgestemd met de roosteraars. Dat betekent dat er vooral gewerkt wordt in het weekend, tijdens de kerstperiode en buiten onderwijstijden of geven weinig hinder zoals schilderwerk. De tijdelijke deuren die vervangen worden, kunnen meer gehorig zijn dan de oude deuren. De tijdelijke deuren zijn te herkennen aan de witte kleur en eenvoudige uitstraling.

Waarom deze aanpassingen?

De normen voor brandveiligheid zijn veranderd, er zijn nieuwe inzichten over rookontwikkeling en de Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan naar veilig vluchten. Om de veiligheid te waarborgen zijn er op verschillende plekken tijdelijke voorzieningen aangebracht. Het FSC vervangt die tijdelijke voorzieningen nu door definitieve oplossingen.

Heb je vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kun je stellen aan het FSC-Meldpunt via  (030-253) 95 95 of loop langs bij het Servicepunt Educatorium.