Werkzaamheden aan de Bolognalaan en aansluiting met de Zandlaan

Er komt een nieuwe fietsverbinding tussen de Bolognalaan en de Zandlaan, waar nu een landbouwpad ligt.

Het nieuwe fietspad wordt een gecombineerd fietspad waar ook landbouwvoertuigen kunnen rijden. Vanaf 9 oktober start de provincie Utrecht met de voorbereidingen van de werkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt is de herinrichting in december 2023 klaar.

Wat ga je ervan merken?

Vanaf maandag 6 november t/m zondag 3 december worden fietsers omgeleid. In de laatste week, tussen 27 november en 3 december wordt het autoverkeer omgeleid via de Cambridgelaan. De omleiding wordt aangegeven met tijdelijke verkeersborden.

Wat gaat er gebeuren?

  • Er wordt een een nieuwe brug geplaatst waarmee de Zandlaan verbonden wordt met de Bolognalaan.
  • Het fietspad op de Bolognalaan vanaf de Yalelaan wordt geasfalteerd en verbonden met het nieuwe fietspad.
  • Rondom het Fort bij Rhijnauwen komt meer groen om de route aantrekkelijk te maken en het parkeren op deze plek tegen te gaan.

Meer informatie

Op de website van de provincie Utrecht vind je meer informatie over dit project en de andere doorfietsroutes.