26 april 2019

Wedstrijd: verbind onderwijs en de maatschappij

Heb jij een goed idee waarmee je (jouw) onderwijs en de maatschappij met elkaar kunt verbinden? Stuur ons je idee, misschien win je daarmee wel €2.500.

We zijn op zoek naar ideeën waarmee Community Service Learning aan de Universiteit Utrecht gestimuleerd kan worden. Dit doel is bewust breed en alle soorten ideeën zijn dan ook welkom! De drie beste ideeën winnen elk een bedrag van €2.500.

Community Service Learning aan de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht wil een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het opleiden van studenten die bekend staan om hun maatschappelijke betrokkenheid. Community Service Learning is een manier om dit doel te bereiken. Het is ervaringsgericht onderwijs waarin studenten, docenten en externe partijen samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Via activiteiten in een rijke leeromgeving leren studenten, docenten en externe partijen van elkaar. Wij geloven dat Community Service Learning de weg voorwaarts is voor het onderwijs aan de Universiteit Utrecht, zodat het onderwijs de studenten, de maatschappij en de universiteit ten goede komt.

Voorwaarden

 • Het idee draagt bij aan het stimuleren van Community Service Learning aan de Universiteit Utrecht. Het moet mogelijk zijn om het idee te implementeren in (ten minste) academisch jaar 2019-2020.
 • De drie beste voorstellen ontvangen elk €2500,-. De prijs moet worden besteed aan onderwijsinnovaties, bij voorkeur Community Service Learning.
 • De prijs kan gebruikt worden om het ingediende voorstel te implementeren, maar dat is geen vereiste. Dit betekent dat ook ideeën die een groter budget vereisen ingediend kunnen worden.
 • De programmaraad CSL beslist wat de drie beste voorstellen zijn, gebaseerd op drie criteria:
  • De mate waarin het idee Community Service Learning aan Universiteit Utrecht stimuleert;
  • De impact van het idee (hoeveel mensen worden bereikt, hoe groot is de impact op hen, is er sprake van een eenmalige of terugkerende activiteit);
  • De haalbaarheid van het idee.
 • Het idee wordt gepresenteerd in de vorm van een voorstel van 1-2 A4. In het voorstel worden de volgende vragen beantwoord:
  • Wat is je idee?
  • Hoe draagt je idee bij aan het stimuleren van Community Service Learning?
  • Hoe verwacht je het idee te implementeren (incl. budget)?
  • Wat ga je doen met de toegekende prijs (m.a.w. hoe ga je het prijzengeld besteden)?
 • Het voorstel moet worden ingediend door een student of medewerker van de Universiteit Utrecht (samenwerking met meerdere studenten, medewerkers en/of externe partijen mag uiteraard ook).
 • Het voorstel moet uiterlijk 16 juni 23:59u zijn ingediend per k.zunderdorp@uu.nl.
 • De programmaraad maakt uiterlijk 16 juli de winnaar(s) bekend.
 • De programmaraad en de winnaar(s) bepalen gezamenlijk wie de ingediende ideeën implementeert. De ideeën hoeven niet noodzakelijkerwijs door de winnaars te worden geïmplementeerd, dat behoort natuurlijk wel tot de mogelijkheden.

Vragen?

Neem contact op met Kim Zunderdorp (k.zunderdorp@uu.nl) als je nog vragen hebt over de wedstrijd.

Veel success!