19 december 2018

We wish you a bright and inclusive 2019

Aan het eind van dit jaar willen we onze studenten van harte bedanken. Door met elkaar disciplines en sectoren te verbinden in ons onderwijs en onderzoek, kunnen we samen grenzen verleggen.

De Universiteit Utrecht is gebaat bij een diverse en inclusieve gemeenschap van studenten en medewerkers. Het maakt de leeromgeving uitdagender, inspireert het academisch debat en stimuleert intensieve samenwerking met maatschappelijke partners. Dit onderstrepen we mede door in januari 2019 voor het eerst de universitaire Diversity and Inclusion Award uit te reiken.

We wensen je fijne feestdagen en een sprankelend nieuwjaar!

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht,

Anton Pijpers, Voorzitter
Annetje Ottow, Vicevoorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus

* Belle Derks (hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie) en Ruth van Veelen (postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie) doen onderzoek naar de gevolgen van de stereotypering waarmee vrouwen en etnische minderheden in werk- en onderwijssituaties worden geconfronteerd. In hun onderzoek bepalen zij door welke factoren stereotypering afneemt.

Afdelingen kunnen bijvoorbeeld verandering brengen in het idee dat academisch succes uitsluitend afhangt van mannelijke in plaats van vrouwelijke eigenschappen door bij prestatiebeoordelingen stereotype vrouwelijke eigenschappen uitdrukkelijker te belonen (eigenschappen zoals een teamspeler zijn die gericht is op het gezamenlijk bedrijven van wetenschap, niet op individuele publicaties).