23 april 2020

Wat willen UU'ers in het nieuwe klimaatbeleid?

Zo’n 325 studenten en medewerkers dachten in maart en april mee over het nieuwe klimaatbeleid van de universiteit. In totaal vulden 122 studenten, 196 medewerkers en 5 anderen de vragenlijst in. De resultaten van deze vragenlijst worden gebruikt als input voor het vormen van een nieuwe klimaatstrategie (2021-2025).

Interessante inzichten die naar voren kwamen:

Bijna 90% vindt duurzaamheid een belangrijk thema voor de UU. 55% van de respondenten ziet de universiteit op dit moment als koploper op het gebied van duurzaamheid. Bijna 80% is van de mening dat de universiteit nog meer zou moeten doen aan duurzaamheid.

De respondenten vinden dat CO2-reductie voornamelijk een verantwoordelijkheid van het CvB is. Wel schrijven veel respondenten in de toelichting dat ook studenten en medewerkers zelf een rol hebben.

Het huidige doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn wordt over het algemeen juist gevonden (67%). Wel maken sommige respondenten het voorbehoud dat het niet ten koste mag gaan van onderwijs, onderzoek of de biodiversiteit. 11% vindt het huidige doel te ambitieus.

Over een universiteitsbrede CO2-beprijzing hebben veel respondenten onvoldoende kennis.
47% geeft aan hier geen oordeel over te kunnen geven.

Medewerkers en studenten dragen zelf duurzame suggesties aan
Een greep uit reacties met suggesties om de CO2-uitstoot van de universiteit terug te dringen: minder papier- en plasticverbruik; niet vergoeden van vliegreizen binnen Europa; zonnepanelen; bomen planten; meer transparantie; meer vakken op het gebied van duurzaamheid buiten de GEO faculteit; minder woon-werkverkeer; betere communicatie en nudging; duidelijke richtlijnen voor afvalscheiding; betere luchtregulatie in gebouwen.

Wil je ook meedenken?
De vragenlijst staat nog open tot en met 17 mei.