9 oktober 2018

Week van de Veiligheid: 8 - 14 oktober

Wat moet er in nieuwe gedragscode ongewenst gedrag en bijbehorende klachtenregeling komen?

Safety first

De Universiteit Utrecht streeft naar een veilig sociaal klimaat voor al haar studenten en medewerkers, ongeacht hun diverse achtergronden. Het is belangrijk dat mensen elkaar met respect en zonder vooroordelen benaderen. Dat komt tot uitdrukking in onze Code of Conduct die het kader is voor gedrag en reflectie van iedereen aan de UU. De UU heeft al heel lang een gedragscode ongewenst gedrag en een bijbehorende klachtenregeling. Die documenten worden op dit moment vernieuwd. Wat wil je de opstellers meegeven? Laat via Facebook weten wat volgens jou zeker geregeld moet worden. Welke punten verdienen volgens jou extra aandacht? Wat mag er écht niet ontbreken in de nieuwe gedragscode en bijbehorende klachtenregeling?

Huidige regelingen

De huidige regelingen vind je via https://www.uu.nl/organisatie/profiel/gedragscodes

Bekijk de huidige gedragscode ongewenst gedrag.

Alert reageren op ongewenste omgangsvormen

Ondanks de verschillende gedragscodes kan het toch gebeuren dat studenten of medewerkers worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen. Dan is het belangrijk dat daarop alert wordt gereageerd. Dat vragen we van iedereen, niet alleen voor het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag in de werk- of studiesituatie. Ongewenst gedrag behoort altijd aan de orde te worden gesteld, hetzij door de betrokkenen rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden in te schakelen (bijvoorbeeld de studentendecanen of de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag). Het is ook mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de Commissie ongewenst gedrag.

Meepraten?

Vandaag zijn er ook twee bijeenkomsten waar je kunt meepraten over de gedragscode en bijbehorende klachtenregeling. Je bent van harte welkom!

Week van de Veiligheid: 8 – 14 oktober

Van 8 tot en met 14 oktober is de nationale Week van de Veiligheid. Ook de Universiteit Utrecht doet hieraan mee, omdat zij het onderwerp belangrijk vindt en medewerkers en studenten wil meegeven dat iedereen een rol heeft bij het zorgen voor een veilige werk- en studieomgeving. Safety first!

Is er sprake van een calamiteit zoals brand, een (medisch) ongeval, een ongeluk met gevaarlijke stoffen, een bommelding of diefstal van bijvoorbeeld een laptop? Heb je dringend hulp nodig? Bel dan de Meldkamer: (030-253) 44 44. Dit nummer is 24/7 bereikbaar, 365 dagen per jaar. De Meldkamer zorgt er vervolgens voor dat de BHV-/EHBO-organisatie in actie komt en neemt contact op met de hulpdiensten als dat nodig is.