Wat gebeurt er met jullie input uit de cursusevaluaties?

Wij vragen jullie na elke cursus om een cursusevaluatie in te vullen. Dit is voor ons erg belangrijk, want door jullie input kunnen wij de cursussen elk jaar weer een beetje beter maken. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat jullie weten wat we daadwerkelijk met jullie input doen. Daarom plaatsen we vanaf nu, na elk semester, de verbetervoorstellen die de cursuscoördinator heeft opgesteld naar aanleiding van alle ontvangen input (jullie evaluaties, maar ook vanuit de JVT-gesprekken en docenten). Zo weten jullie wat de cursuscoördinator van plan is anders te doen tijdens de cursus. LET OP: Er zit geen deadline aan deze verbetervoorstellen, het kan dus zijn dat de cursus coördinator het jaar erna niet meteen alle verbetervoorstellen heeft doorgevoerd. Sommige plannen zijn een meerjarenplan of zijn er te veel verbeteringen om in één keer door te voeren en maakt de cursuscoördinator een prioritering. Voor nu vinden jullie de verbetervoorstellen van de cursussen die gehouden zijn in semester 1 2023-2024 op Blackboard-overstijgend.