Wat doen we bij Bèta met het geld van je studiebeurs?

Besteding kwaliteitsgelden faculteit Bètawetenschappen

Door de invoering van het leenstelsel kwam er in 2019 extra geld vrij om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren; de kwaliteitsgelden. Bij Bèta zijn er sindsdien al allerlei plannen gemaakt om het geld te besteden.

De studentleden uit de faculteitsraad en de opleidingscommissies denken actief mee met alle plannen. De verbeterplannen zijn gebaseerd op eigen ideeën van studenten en inhoudelijke aanvullingen vanuit docentleden.

Welke plannen zijn er al gemaakt?

Het grootste deel van het geld zet de faculteit Bètawetenschappen in op kleinschalig en intensiever onderwijs. En daarnaast gaat een deel naar effectieve studentbegeleiding. Kortom: geen verlengsnoeren of biologische broodjes, maar échte investeringen in de kwaliteit.

Wat is er al gebeurd (samenvatting):
 

 • Er komt meer aandacht voor het leerproces van studenten:
  We nemen extra mensen aan om zo studenten beter onderwijs te kunnen geven. Een voorbeeld van extra ondersteuning zijn Super Teaching Assistants (STA’s).
   

 • Nieuwe en verbeterde cursussen:
  Door geld in te zetten op onderwijsinnovatie zorgen we ervoor dat ons onderwijs in beweging blijft en studenten goed voorbereid worden op hun latere carrière. Bij de meeste departementen wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe cursussen en de aanpassing van bestaande cursussen. Bij een aantal opleidingen werken ze aan vernieuwingen die aansluiten bij de vraag van het onderzoeksveld en/of beroepenveld.

  Bekijk de verbeterplannen per departement.
   

 • We hebben 4 extra studieadviseurs aangenomen
  Om te zorgen dat studenten vaker en sneller kunnen afspreken met de studieadviseurs, hebben we 4 nieuwe studieadviseurs aangenomen.
   
 • Speciale projecten gericht op o.a. studentenwelzijn
  Naast de reguliere studieadviseurswerkzaamheden, richten de extra studieadviseurs zich op studentenwelzijn, studievoortgangsmonitoring, de verbetering van de tutoraten, arbeidsmarktoriëntatie, internationalisering en hun eigen zichtbaarheid.
   
 • Op verzoek van studenten is er extra geïnvesteerd in internationalisering en digitaliseringsactiviteiten

Evaluatie

De plannen worden jaarlijks geëvalueerd door de departementen, opleidingscommissies, de Schools en de faculteitsraad. Ook worden zoals gebruikelijk de cursussen die zijn ontwikkeld en aangepast vanuit kwaliteitsgelden geëvalueerd en eventueel aangepast. Daarnaast schrijft een facultaire werkgroep met vertegenwoordigers uit alle Schools en faculteitsraad een facultaire voortgangsrapportage inclusief een financiële verantwoording die vervolgens naar het College van Bestuur (CvB) wordt gestuurd.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar de volledige plannen en meer informatie? Bekijk dan de overzichtspagina over de besteding van de kwaliteitsgelden

Alle informatie over de besteding van de kwaliteitsgelden bij Bèta