6 oktober 2020

Wat betekent diversiteit voor jou?

Er zijn op de universiteit even veel verschillende verhalen over diversiteit en inclusie – of discriminatie en uitsluiting - als er studenten en medewerkers zijn. Het programma Equality, Diversity & Inclusion vroeg de UU-studenten Denise, Douglas en Fedoua naar hun ervaringen met diversiteit. 

equality, diversity & inclusion
Denise, Douglas en Fedoua

“Ik geloof dat de kwaliteit van het onderwijs baat heeft bij een diverser curriculum.” Fedoua Ouchan studeert Rechtsgeleerdheid en is lid van de stuurgroep van het programma Equality, Diversity & Inclusion (voorheen Taskforce Diversiteit en Inclusie). 

“Inclusiviteit betekent dat iedereen een plek heeft aan de tafel,” zegt Douglas Dorothal. Hij studeerde Diergeneeskunde als een van de weinige buitenlandse studenten bij deze faculteit. Als lid van de Universiteitsraad was hij portefeuillehouder van de thema’s diversiteit en inclusie. 

“Stel je open. Kijk naar wat de ander wel kan,” zegt student Denise Langreder. Zij is lid van het Platform Onbeperkt Studeren, een platform voor studenten met een functiebeperking, dat grotendeels uit ervaringsdeskundigen bestaat.