13 februari 2017

Warm welkom voor University College-studenten op Masteravond

Op woensdag 1 februari vond de UU Masteravond weer plaats. Alle Bèta Mastersprogramma’s waren vertegenwoordigd in het Hijmans van den Bergh gebouw om zich te presenteren aan geïnteresseerde bezoekers. Naast de bekende informatiemarkt en presentatierondes per programma, was er dit keer een extra voorlichtingsronde voor studenten met een University College achtergrond.

Studenten van deze brede honours Bacheloropleiding zijn vaak in de veronderstelling dat ze niet toelaatbaar zijn voor onze Masters, of een uitgebreid pre-master programma moeten volgen om toegelaten te worden. Hoewel iedere student individueel wordt beoordeeld, geldt doorgaans echter dat deze studenten wel degelijk toelaatbaar zijn. Eventuele deficiënties zijn goed weg te werken in de vrije keuzeruimte van de Master.

Het doel van de extra presentatieronde was dan ook om deze studentgroep van harte welkom te heten op de universiteit en hen te laten zien welke mogelijkheden de universiteit hen biedt. Graduate Dean Marijk van de Wende opende de ronde met een welkomstwoord. Vervolgens gaf Twan Maintz toelichting op toelaatbaarheid, profielen en dubbele masters binnen de programma’s van de Graduate Schools of Natural Sciences en Life Sciences. Tot slot vertelden vier masterstudenten met een UC achtergrond over hun ervaringen en beantwoordden vragen van bezoekers.

De ronde werd erg goed bezocht en de bezoekers waren positief.