29 oktober 2020

Waarschuwing voor aangeboden COVID-testen

We hebben gehoord dat sommigen van jullie apps ontvangen waarin COVID-testen worden aangeboden.
Let op: volg het testbeleid van de instelling waar je coschappen loopt. Alleen de testen die via dat beleid afgenomen worden zijn geldig voor jullie.
Het zal neerkomen op testen ofwel direct via het ziekenhuis waar je coschap loopt of ander fysiek onderwijs volgt, of via de GGD.