29 januari 2019

Waarom ook jij de NSE zou moeten invullen

Al vele jaren vullen UU-studenten de Nationale Studenten Enquête in. De NSE is het jaarlijkse en landelijke onderzoek naar de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs. Ook dit jaar vragen we jullie weer de NSE in te vullen. Maar waarom? Met jouw antwoorden verbeteren we ons onderwijs en bovendien kan jij mooie prijzen winnen! Lees hieronder wat we hebben gedaan met de resultaten van de NSE 2018 en welke prijzen jij kan winnen door de NSE 2019 in te vullen.

Vul de NSE 2019 in!

Op dinsdag 29 januari krijg je een e-mail met een persoonlijke link naar de NSE op je UU-adres. Vul ‘m meteen in! Dit duurt ongeveer 10 -20 minuten. Je kunt de enquête ook invullen met je smartphone of tablet.

Als je meedoet, maak je kans op een reischeque van 2000 euro of één van de 500 Ticketmaster giftcards t.w.v. €20 voor concert, festival, voorstelling of sportwedstrijd. Bovendien verloot de Universiteit Utrecht zelf ook nog een aantal prijzen, zoals 50 hooded-sweaters ‘Utrecht University 1636’ en 50 tegoedbonnen voor 5x koffie/thee naar keuze bij Gutenberg, Goliath, Lodewijk of Jazzmans.

Wat hebben we met de resultaten van 2018 gedaan?

De 10.630 studenten die de enquête in 2018 hebben ingevuld, waren over het algemeen heel positief over hun opleiding. Natuurlijk waren er ook kritische noten. De verschillen in waardering van thema’s tussen faculteiten, en zelfs daarbinnen, zijn groot. Daarom is vooral op faculteitsniveau bekeken wat verbeterd kan worden en gaan de faculteiten hier zelf mee aan de slag. Universiteitsbreed vielen 2 thema’s op die (relatief) slecht scoorden:

1. Internationalisering. Omdat uit de NSE niet goed bleek wat de oorzaak is van de ontevredenheid van studenten met betrekking tot het thema internationalisering, zijn er in het najaar van 2018 panelgesprekken met studenten georganiseerd. Dit heeft waardevolle uitkomsten opgeleverd. We kijken nu hoe we daar opvolging aan kunnen geven.

2. (Beschikbaarheid van) studiewerkplekken. De universiteit kent in totaal ruim 6.000 vrij toegankelijke studiewerkplekken en investeert niet in het creëren van nieuwe studieplekken maar zet in op het beter benutten van de reeds beschikbare plekken en maatregelen om de piekbelasting van de studieplekken in tentamenperiodes op te vangen. Er is onder andere een proef gestart waarbij in de tentamenperiodes alleen UU-studenten en medewerkers toegang hebben tot de studieplekken in de UB’s. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is om beschikbare studie(werk)plekken beter inzichtelijk te krijgen. Ook hiervoor zal eerst een pilot worden gestart. De beschikbaarheid van studieplekken heeft onze aandacht. We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die voortkomen uit de verbeterplannen.

Discussie NSE

Wellicht heb je gelezen dat er veel discussie is geweest over de deelname van de UU aan de NSE. We denken namelijk dat de vragenlijst beter kan en we konden de resultaten minder goed gebruiken door beperkingen vanuit de nieuwe privacywet, de AVG. Daardoor zouden we minder gegevens krijgen, terwijl jij wel al die gegevens invult. Gelukkig heeft de organisatie van de NSE, Studiekeuze123, aanpassingen gedaan waardoor we meer met de resultaten kunnen, zonder dat jouw privacy in het geding komt. Bovendien gaat het ministerie van OCW samen met alle hoger onderwijsinstellingen in gesprek over de NSE en wat er in de toekomst verbeterd kan worden. Daarom nemen we dit jaar toch deel aan de NSE.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem contact op met Kim Zunderdorp, K.Zunderdorp@uu.nl.