28 augustus 2017

Waardering voor studentensite gestegen

Uit onderzoek onder studenten, dat is gehouden in het afgelopen collegejaar, blijkt dat jullie opnieuw tevreden zijn over de studentensite en de MyUU app. Jullie geven de site een gemiddeld cijfer van 7,3 (2016: 7,1) en de MyUU app maar liefst een 7,6. Dat is mooi nieuws voor alle collega’s aan de universiteit die zich dagelijks inspannen voor de site en app.

Hoe vaak gebruiken jullie de site en de app?

Eerstejaars geven de studentensite een hoger cijfer dan ouderejaars, en zij gebruiken de site ook vaker. 41% van de studenten zegt de site wekelijks of vaker te bezoeken, en 25% komt er iedere maand. Bij de MyUU app is het gebruik intensiever: 76% komt er wekelijks of vaker. Er zijn ook studenten die aangeven de site niet te gebruiken of te kennen, samen is dit 19% van de respondenten. Bij de MyUU app geeft 10% van de studenten aan de app niet te gebruiken.

Hoe zoeken jullie je informatie?

Studenten bezoeken de studentensite het vaakst via de desktop (laptop of vaste PC): 72%. 25% gaat naar de site via een mobiele telefoon. Meer dan 70% van de gebruikers bereikt de site via een zoekmachine, voornamelijk Google. De termen ‘rooster’, ‘printen’, ‘minor’, ‘bibliotheek’ en ‘vakantie’ worden het vaakst gezocht. De meest bezochte opleidingspagina’s zijn van Diergeneeskunde, Psychologie en Geneeskunde.

Zijn jullie tevreden over de informatie?

Jullie geven over het algemeen aan tevreden te zijn over de informatie op de studentensite en over de lengte en stijl van de teksten. Wel vinden jullie dat er veel verschillende communicatietools beschikbaar zijn. Naast de studentensite en de MyUU app zijn dit bijvoorbeeld ook Blackboard, Osiris en de UU-mail. Jullie willen graag één plek waarop deze tools en informatie over de studie toegankelijk zijn. Ook willen jullie meer duidelijkheid over wat jullie waar kunnen vinden; dit verschilt soms per opleiding of per vak. Over de informatie in de MyUU app zijn jullie heel tevreden, al zouden jullie er ook graag een studievoortgangsoverzicht willen raadplegen en de cursusevaluaties willen invullen.

Hoe kan het nog beter?

De komende tijd werken we aan de volgende verbeteringen:

  • Het omvormen van de homepage van de studentensite naar een portal waarop alle tools die jullie vaak gebruiken gemakkelijk te bereiken zijn. Hiervoor maken we gebruik van bezoekersinformatie, zoals veel gezochte onderwerpen.
  • Het maken van afspraken met docenten en collega’s bij de studie- en informatiepunten over welke informatie in welke applicatie of tool wordt aangeboden, zodat jullie sneller bij de informatie komen die jullie zoeken.
  •  Het uitvoeren van een promotieplan om de studentensite beter bekend te maken, via informatie op de schermen in de gebouwen en flyers bij de studie- en informatiepunten en studieadviseurs. 

Studentensite en MyUU app

De studentensite students.uu.nl is in 2015 volledig vernieuwd. Studenten vinden er de informatie die zij nodig hebben om te kunnen studeren. Ieder jaar worden studenten bevraagd over hun bevindingen met de site, en deze resultaten worden naast bezoekersinformatie gelegd. De MyUU app is na een geslaagde pilot bij de faculteit Geesteswetenschappen in september 2016 voor alle UU-studenten beschikbaar gesteld. Zij kunnen er terecht voor actuele informatie over hun rooster, cijfers en de digitale collegekaart.

Vragen?

Mail naar studentensite@uu.nl of neem contact op met de contactpersoon studentcommunicatie in je faculteit:
BETA: Mylène van Haaften, m.e.c.j.vanhaaften@uu.nl
DGK: Renske Belt, r.belt@uu.nl
FSW: Ivo Klamer, i.t.klamer@uu.nl
GEO: Laura Meewis, L.Meewis@uu.nl
GNK: Linda Hofstra, l.p.hofstra@umcutrecht.nl
GW: Sander van Marissing, S.vanMarissing@uu.nl
REBO: Sanne Mees, s.mees@uu.nl
UCU: Joni Prescher, j.prescher@uu.nl