7 mei 2019

Vul de enquête in

Waar moet de rokersfaciliteit bij Universiteitsbibliotheek Binnenstad komen?

Plattegrond UBB met 2 opties voor rookfaciliteit

Op deze site heb je kunnen lezen dat de Universiteit Utrecht haar terreinen gefaseerd rookvrij maakt om zo een veilige en gezonde werk- en studeeromgeving te bieden. Het terrein van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad is één van de twee pilotlocaties. Het binnenplein én de binnentuin worden rookvrij, met één specifieke plek waar medewerkers, studenten en bezoekers wel mogen roken. Het projectteam wil graag jouw mening over de locatie van deze faciliteit. Vul daarom uiterlijk vrijdag 17 mei de enquête in. Dit duurt ongeveer 2 minuten. Mede op basis van de reacties wordt bepaald waar de rokersfaciliteit komt. Hierover lees je te zijner tijd meer.

Mogelijke locaties voor rokersfaciliteit

Er zijn twee opties voor de locatie van de rokersfaciliteit in de binnentuin (zie plattegrond):

  • Optie A (huidige locatie)
  • Optie B

De mogelijke locaties bevinden zich uit de buurt van in- en uitgangen én ramen die open kunnen. In beide gevallen wordt de rookvoorziening aantrekkelijker ingericht dan nu het geval is.

Wanneer terrein UBB rookvrij?

In de zomer vinden onderhoudswerkzaamheden plaats en wordt ook de rookfaciliteit ingericht. Vanaf maandag 2 september 2019 zijn de binnentuin en binnenplein rookvrij en mag je alleen roken in de rookvoorziening in de binnentuin. Op de Drift rook je op minimaal zeven meter van de ingang tot de bibliotheek en van ramen die open kunnen.

Wetgeving over rookvrije schoolterreinen

Al langer is bekend dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen verplicht zijn hun terrein voor 1 augustus 2020 100% rookvrij te maken. Sinds half maart 2019 is duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Algemene Maatregel van Bestuur voorbereidt waarin staat dat deze verplichting ook gaat gelden voor hogescholen en universiteiten.

Het is nog niet duidelijk hoe een rookverbod exact wettelijk ingevuld wordt. Uiteraard houdt de Universiteit Utrecht in de gaten wat wettelijk mag en moet. Qua inrichting van de rookfaciliteiten op de pilotlocaties houdt de UU er rekening mee dat deze wellicht tijdelijk zijn en zij hergebruikt zoveel mogelijk bestaande voorzieningen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het rookvrij maken van de UU-terreinen? Kijk op deze site of stuur een e-mail naar rookvrij@uu.nl.