Vul de enquête in over talen in Nederland en België

Welke talen worden er in Nederland gesproken? Welke talen worden er gebruikt in het onderwijs? En wat is de houding van de taalgebruikers tegenover de verschillende talen? Via een enquête proberen we antwoord te vinden op die vragen. Het invullen duurt ongeveer een half uurtje, maar levert echt heel veel nuttige informatie op!

Door de vragenlijst in te vullen ondersteun je het onderzoek naar de positie van de verschillende talen in de Nederlandse en Belgische meertalige samenleving, en de waarde die studenten hechten aan talenkennis, zowel in hun privé-situatie als binnen hun studie en hun (toekomstige) werksituatie.

Meer inzicht in talen in het onderwijs

De onderzoekers hopen onder andere via het onderzoek beter te begrijpen waarom de talenstudies weinig in trek zijn, terwijl de maatschappelijke behoefte aan talenkennis groot is. Ook hopen ze dat de antwoorden een bijdrage kunnen leveren aan de discussie over de te gebruiken voertaal of voertalen binnen het hoger onderwijs. Ze verwachten dat de antwoorden interessante verschillen zullen opleveren tussen de diverse vakgebieden, tussen de 2 landen en tussen de verschillende taalgebieden.

De enquête

  • https://ling-attitude.eu/ 
  • Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels
  • Bestemd voor studenten in het hoger en universitair onderwijs in Nederland en België van alle vakgebieden

De enquête bevat een scala aan vragen over thuistalen, schooltalen en voertalen binnen hun studie. 

Vragen?

Heb je een vraag over de enquête? Neem dan contact op met de coördinator van het onderzoek: Prof.dr. Nicoline van der Sijs (verbonden aan de Radboud Universiteit, het Instituut voor de Nederlandse Taal, en de Universiteit Luik).

e-mail: post@nicolinevdsijs.nl
tel. 030-2522172