28 november 2018

VSBfonds beurzen 2019

Ieder jaar mag de UU kandidaten voordragen voor een VSBfonds Beurs. Een VSBfonds Beurs stelt studenten in staat om - ná afronding van hun bachelor-of masteropleiding aan de UU - een aanvullende buitenlandse opleiding te volgen, of om in het buitenland onderzoek te doen.

Het VSBfonds verstrekt beurzen aan studenten die zich tijdens of naast de studie breed hebben ontwikkeld. Motivatie en betrokkenheid bij de omgeving (bijv. door vrijwilligerswerk) zijn voor VSBfonds belangrijker dan het GPA.

De procedure voor het aanvragen van een VSBfonds beurs staat beschreven op onze website:www.uu.nl/studenten/vsbfonds.