Voorzorgsmaatregelen tegen corona naar aanleiding van positieve tests; geen besmettingen

Sinds begin augustus zijn twee studenten die coschappen liepen bij de universiteitskliniek voor gezelschapsdieren, positief getest op het coronavirus. De gevallen zijn niet aan elkaar gerelateerd en ook niet aan de kliniek. Voor zover nu bekend, zijn er geen besmettingen bij de kliniek uit voort gekomen.

De studenten hebben ieder enkele dagen op de kliniek gewerkt en geen contact met klanten gehad. Ze hebben adequaat gehandeld, door direct thuis te blijven toen ze coronagerelateerde klachten kregen en door zich te laten testen. Ze zijn in thuisquarantaine gegaan en maken het goed.

In de kliniek wordt gewerkt volgens het Infectie Preventie Protocol en iedereen houdt anderhalve meter afstand. Sinds begin augustus geldt daarnaast de verplichting om bij alle dierhandelingen een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dit is ingesteld, omdat het bij handelingen aan gezelschapsdieren vaak moeilijk is om anderhalve meter afstand te houden als je samen bezig bent.

De leiding van de kliniek heeft alle medewerkers die in contact kunnen zijn geweest met de studenten direct telefonisch geïnformeerd. Ook de GGD is in beide gevallen betrokken en heeft bron- en contactonderzoek gedaan. De GGD ziet geen aanleiding om de Universiteit Utrecht nadere beperkingen op te leggen. Coschappen, colleges en bijeenkomsten kunnen gewoon doorgaan.

Wat kun je als medewerker of student doen?

Gelukkig hebben beide studenten snel en adequaat gehandeld door direct thuis te blijven bij coronagerelateerde klachten, hun leidinggevende op de hoogte te brengen en zich te laten testen.
Dit laat zien hoe belangrijk het is om gezondheidsklachten bij jezelf in de gaten te houden en direct naar huis te gaan, of thuis te blijven als je coronagerelateerde klachten krijgt. Laat je testen en blijf thuis tot je de uitslag hebt. Breng ook direct je leidinggevende of docent op de hoogte. Op de website https://www.uu.nl/informatie-coronavirus/gezondheid kun je meer informatie vinden.

Let er op dat dit ook geldt bij lichte klachten, zoals niezen, keelpijn of neusverkoudheid. Neem geen risico en blijf thuis.

Volg de algehele hygiëne adviezen die we eerder communiceerden, waarvan de belangrijkste zijn:
-             Was regelmatig je handen.
-             Houd anderhalve meter afstand.
-             Draag bij alle handelingen aan gezelschapsdieren en op andere momenten waarop het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, een chirurgisch mondneusmasker (van het type IIP).

Vragen en informatie

Algemene informatie over het coronavirus en de Universiteit Utrecht vind je op de website. https://www.uu.nl/coronavirus Vind je daar geen antwoord op je vraag, mail dan naar coronavirus@uu.nl