Voortgang renovatie Hijmans van den Bergh gebouw

​​De uitvoering is in volle gang.

​Tussen het Hijmans van den Berghgebouw en het Stratenum is de bouwplaats gerealiseerd. Op dit werkterrein kan de aannemer materialen laden en lossen en eventueel tijdelijk opslaan. Ook is hier een gecontroleerde toegang van tot het gebouw vanuit de bouw.

Het Hijmans van den Berghgebouw heeft een zogenaamde bollenvloer ofwel Bubbledeck. Een dergelijke vloer is in Eindhoven tijdens de bouw in 2017 ingestort. Daarom worden al deze vloeren in Nederland verstevigd. Overigens wordt het Hijmans van den Berghgebouw al jaren constructief gemonitord, er zijn nooit bijzonderheden geconstateerd. Voor de hoofddraagconstructie worden zogenaamde constructieve lamellen aangebracht. Dit zijn met koolstofvezel versterkte smalle stroken die tegen de beton worden verlijmd.​ Om de constructieve lamellen aan te kunnen brengen, demonteren we deels de bestaande installaties. Daarna kunnen we de lamellen verlijmen aan het beton en waar nodig van brandwerende bekleding voorzien en schilderen. 

We voeren ook groot onderhoud uit. We streven daarbij naar verduurzaming en doen onder meer LED-verlichting- en centrale installatie aanpassingen en verbeteren de akoestiek. 

De samenwerking met de uitvoerende partijen en ook met UMCU Beheer en de gebruiker is goed. De uitvoering loopt conform planning gericht op een oplevering door de bouw in juli 2023.​

Renovatie HvdB
Renovatie HvdB
Renovatie HvdB