Volg één of meerdere vakken op de TU/e of WUR

Wil jij een vak volgen bij een andere universiteit, zonder al het papierwerk dat daarbij komt kijken? Kijk dan op EduXchange.nl. Hier kan je je oriënteren op het vakkenaanbod van Eindhoven University of Technology en Wageningen University & Research en je met één klik op de knop inschrijven.

Via EduXchange wordt je behaalde resultaat automatisch aan je eigen onderwijsinstelling doorgegeven. De vakken op het platform zijn zo aangepast dat ze beter aansluiten op de verschillende onderwijsperiodes van de instellingen. Waar mogelijk is gekozen voor minder campus-gebonden contactmomenten.

Stel eenvoudig je eigen curriculum samen

Met EduXchange stel je gemakkelijk je eigen curriculum samen, over de verschillende instellingen heen. Op dit moment kan jij als student van de UU kiezen uit ruim 100 vakken. Dit aanbod zal de komende tijd nog verder groeien.

Kennisalliantie

Het EduXchange platform wordt als eerste gebruikt door studenten van de alliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht en wordt daarna landelijk verder uitgerold. Sinds 2019 werken deze instellingen samen in een kennisalliantie, met als motto ‘Challenging Future Generations’. Jonge onderzoekers, docenten en studenten staan aan het roer en werken dwars door disciplines heen. De instellingen bundelen in de alliantie hun expertises om zo bij te dragen aan maatschappelijke transities op het gebied van gezondheid, voedsel, energie en duurzaamheid.

Let op: goedkeuring van de examencommissie voor het volgen van cursussen is noodzakelijk.