21 november 2019

Visitatie Taal- en cultuurstudies positief

De opleiding Taal-en Cultuurstudies is positief beoordeeld door de visitatiecommissie. Dit houdt in dat we voor de komende 6 jaar weer een accreditatie hebben en verder mogen met onze opleiding.

De visitatiecommmissie is op 6, 7 en 8 november bij ons langs geweest om de kwaliteit van onze opleiding te beoordelen. In november 2019 werd bekend dat het oordeel van de visitatiecommissie 2019 positief is.

Achtergrond

Iedere 6 jaar komt er een visitatiecommissie (een tijdelijke commissie van onafhankelijke externe experts) de kwaliteit van onze opleiding beoordelen. Opleidingen moeten dan verantwoording afleggen over de wijze waarop zij hun onderwijs verzorgen, wat studenten leren, hoe zij zaken zoals begeleiding en kwaliteitszorg organiseren etc. Als de visitatie succesvol verloopt, wordt de accreditatie van de opleiding verlengd. 

Gerelateerde berichten