1 oktober 2019

Visitatie Taal- en cultuurstudies 6-8 november 2019

Naar aanleiding van de aankomende visitatie van TCS hebben studenten uit onze OC, de studentenraad en studenten van Alias een hoofdstuk geschreven over de kwaliteit van de opleiding. 

Wil je weten wat je medestudenten van de opleiding Taal- en cultuurstudies vinden? Lees dan het studentenhoofdstuk dat is opgenomen in de zelfstudie van de opleiding voor de visitatie in november.

Achtergrond

Op 6, 7 en 8 november wordt onze opleiding gevisiteerd. Een speciaal samengestelde commissie van experts komt dan de kwaliteit van onze opleiding beoordelen. Dit gebeurt om de 6 jaar. Als de visitatie succesvol verloopt, wordt de accreditatie van de opleiding verlengd. Voorafgaand aan de site-visit schrijft de opleiding een zelfstudie waarin zij kritisch de opleiding evalueert of zij nog aan alle kwaliteitseisen voldoet. In deze zelfstudie is ook een studentenhoofdstuk opgenomen, geschreven door TCS-studenten uit de OC, studentenraad, Alias.

Gerelateerde berichten