8 juni 2018

Vijf Utrechtse studenten voorgedragen voor ECHO Award

De Universiteit Utrecht heeft vijf studenten voorgedragen voor de ECHO Award 2018, een initiatief van het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. Het doel van de ECHO Award is om positieve aandacht te genereren voor individuele successen van studenten uit de multiculturele samenleving. Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden vanwege hun bovenmatige studieprestaties, grensverleggende instelling, bruggenbouwers kwaliteiten, actieve maatschappelijke betrokkenheid en leiderschap. 

Voor de ECHO Award wetenschappelijk onderwijs zijn voorgedragen:

  • Avin Ghedri (master Biomedical Sciences, aangemeld door Berent Prakken). In Avins vele nevenactiviteiten is een duidelijke rode lijn te ontwaren: bruggen slaan tussen groepen met een Westerse en niet-Westerse achtergrond, voornamelijk in de context van de opleiding Geneeskunde. Haar inzet varieert van succesvolle blogs en onderwijs op middelbare scholen tot het organiseren van klankbordgroep bijeenkomsten binnen de Faculteit Geneeskunde.
  • Fadoua Ajjaji (master Economie, aangemeld door onderwijsdirecteur / Wetenschapsknooppunt). Als ervaringsdeskundige en rolmodel begeleidt Fadoua eerste generatiestudenten bij hun eerste kennismaking met de academische wereld. Tevens is ze initiatiefnemer voor een nieuw buddyprogramma van de Universiteit Utrecht, waarin basisschoolleerlingen kennis maken met wetenschappelijk onderzoek.

Voor de Bèta Techniek Award zijn voorgedragen:

  • Moska Hellamand (master Drug Innovation, aangemeld door Aukje Mantel). Moska maakt zich hard voor de vertegenwoordiging van kwetsbare groepen en hun toegang tot de samenleving. Dit doet zij niet enkel in haar onderzoek, wat zich richt op de toegankelijkheid van geneesmiddelen in lage inkomenslanden, maar tevens in de lokale politiek.
  • Khaled Essa (bachelor College Pharmaceutical Sciences/Honours BETA, aangemeld door Arjen Vredenberg). Op doortastende en sensitieve wijze zet Khaled zich in voor medestudenten en internationale studenten. Zijn betrokkenheid heeft geleid tot een nieuw ontwikkelde onderwijscursus, succesvolle symposia en een vraagbaakfunctie voor studenten die deelnemen aan het Erasmus uitwisselingsproject.

Voor de Loyens & Loeff Law & Tax Award is voorgedragen:

  • Antoni Barshini (Rechtsgeleerdheid, 3e jaars, aangemeld door Titia de Kramer). Kenmerkend voor Antoni is zijn brede maatschappelijke inzet, niet alleen binnen zijn studievereniging maar ook voor vluchtelingen. Als juridisch adviseur bij de Rechtswinkel, taaldocent en lid van het Syria Legal Network spant hij zich continue in om zijn eigen ervaringen en opleiding in te zetten voor anderen.

De jury van de ECHO Award maakt op 28 juni de selectie van genomineerden bekend. De uitreiking van de ECHO Award 2018 is op 20 september 2018. De winnaars worden beloond met een volledig verzorgde Summercourse aan de University of California Los Angeles in de Verenigde Staten.