Vertrouwelijke informatie tijdens je opleiding

Beste studenten,

Als student Diergeneeskunde word je tijdens de opleiding geconfronteerd met vertrouwelijke informatie betreffende patiënten, eigenaren, diagnoses en behandelingen, gegevens over derden en onderzoeksgegevens. Ook worden er diagnoses gesteld en behandelingen aan dieren gegeven. Kortom, je krijgt veel informatie over anderen. Wees je ervan bewust dat dit vertrouwelijke informatie is. Het doel van het verstrekken van deze informatie is het opdoen van praktische kennis tijdens de opleiding tot dierenarts. Middels dit bericht willen wij je erop wijzen dat je deze informatie moet behandelen als vertrouwelijke informatie, d.w.z. de informatie moet gedurende het hele leven voor derden strikt geheim worden gehouden, en mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan hierboven genoemd.

Hetzelfde geldt voor beeld-, geluids- of dierlijkmateriaal dat door de faculteit wordt aangeboden. Dit is onderwijsmateriaal en mag je voor geen ander doel gebruiken zonder voorafgaande aantoonbare toestemming van de faculteit.

Tot slot mag je als student niet zelf beeld-, geluids- of dierlijkmateriaal vervaardigen, waarop medewerkers, cliënten of dieren zijn afgebeeld of te horen zijn. Uitsluitend met aantoonbare toestemming van de faculteit is dit soms wel toegestaan.

Als je de geheimhoudingsplicht niet nakomt, en/of toch zonder toestemming van de faculteit het hierboven genoemde materiaal gebruikt, kunnen er sancties worden opgelegd door de examencommissie of je kan aansprakelijk worden gesteld voor de door de faculteit opgelopen schade.

Kortom, besef dat je materiaal dat bedoeld is voor onderwijsdoeleinden nergens anders voor mag gebruiken en dus niets mag verspreiden door bijvoorbeeld  een foto of filmpje.

Meer informatie over de regelgeving met betrekking tot geheimhouding en het omgaan met vertrouwelijke informatie is te vinden op de studentensite in de bachelor en master O.E.R. artikel 4.5

Met vriendelijke groeten,
Onderwijs en Studentenzaken (OSZ)

Bachelor OER
Master OER