16 juli 2019

Vertraging resultaten NSE 2019

Begin dit jaar werden weer bijna alle studenten uit het Nederlandse hoger onderwijs uitgenodigd voor deelname aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). Vanuit de Universiteit Utrecht vulden zo’n 9400 studenten dit jaarlijks terugkerende studenttevredenheidsonderzoek in. Door problemen bij het afnemen van de enquête zijn de resultaten helaas niet beschikbaar voor de zomer.

Technische problemen

Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vulden respondenten dit jaar voor het eerst zelf hun opleidingsgegevens in. Eerdere jaren was dit vooraf ingevuld door de onderwijsinstelling. Bij de afname van de enquête ontstonden echter technische problemen waardoor het niet mogelijk blijkt om achteraf de antwoorden van de respondenten te koppelen aan de juiste opleidingen.

Betrouwbaarheid data

Het CBS onderzocht de betrouwbaarheid van de data en concludeerde dat de resultaten nog niet geschikt zijn voor publicatie. Een manier waarop de data gerepareerd kan worden, is door de gegevens over de opleidingsachtergrond alsnog aan te leveren. Het gaat hier om vijf soorten gegevens: gevolgde opleiding (croho-code), gevolgde opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), type student (regulier, pre-master, post-master), afstandsonderwijs (ja of nee) en locatie (vestiging van de instelling). Met deze gegevens van de respondenten kan worden gecontroleerd of de ingevulde vragenlijst is gekoppeld aan de juiste opleiding.

Reparatie en publicatie

De deelnemende universiteiten hebben besloten om de benodigde gegevens alsnog te leveren vanwege het belang dat zij hechten aan studievoorlichting en kwaliteitszorg: zo gaan de 9400 ingevulde enquêtes van UU-studenten niet verloren. Deze beslissing is zorgvuldig genomen om de privacy van studenten te borgen. Na deze reparatieslag zal het CBS opnieuw kijken of de NSE data betrouwbaar geïnterpreteerd kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over de publicatie van de NSE-resultaten. Zodra hier nieuws over is, zullen we dit delen.

Toekomst NSE

Universiteiten en hogescholen zijn ondertussen in overleg over de vormgeving van een duurzame toekomst van de NSE. Zie ook het persbericht van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).