Verslag vragenuurtje indelingen Master jaar 1

Op woensdag 10 mei vond een vragenuurtje over de master jaar 1 indelingen plaats. Dit werd georganiseerd naar aanleiding van eerdere berichten over de tekorten aan coschapplaatsen in dit studiejaar. Namens de opleiding werd kort uitleg gegeven over het ontstaan en de omvang van de wachttijden, daarna kregen de aanwezigen kans om vragen te stellen. Hieronder zijn de meest belangrijke uitgelicht welke niet over persoonlijke situaties gingen.

Hoe is de wachttijd ontstaan en hoe staat het ervoor?

In maart 2020 werden alle coschappen een aantal maanden stilgelegd ten gevolge van de COVID19-pandemie. Hier ontstonden voor het eerst grootschalig wachttijd voor de coschappen bij onze masteropleiding. In reactie hierop heeft de opleiding gepoogd de coschappen zo snel mogelijk weer te herstarten, en in de jaren 21-22 en 22-23 het aantal plekken zoveel mogelijk uit te breiden.

Waarschijnlijk ook ten gevolge van de COVID19-pandemie hebben relatief veel studenten afgelopen jaren een tussenjaar genomen, waarschijnlijk uit onzekerheid over de beschikbaarheid van coschappen, de situatie in de ziekenhuizen, of studiestress die door alle omstandigheden kan zijn ontstaan. Mede hierdoor is het lastig gebleken afgelopen jaren de plekken goed te kunnen benutten. Veel plekken vielen vrij zonder dat er studenten beschikbaar waren om deze op te vullen.

Voor studiejaar 23-24 lijkt het erop dat er weer relatief normale aantallen studenten een tussenjaar opnemen. Echter wil een relatief grote hoeveelheid studenten, waarvan een deel dus "terugkomt" van een tussenjaar, ook weer starten of doorgaan met de opleiding. Deze combinatie, en het feit dat we de afgelopen jaren de achterstand niet volledig in hebben kunnen halen, maakt dat er nu een tekort aan volledige jaarplekken is.

Vrijwel iedereen met meer dan 150 EC ten tijde van het indelen heeft een volledige plek gekregen, er zijn ongeveer 30 studenten (met minder EC) die een halve plek (één blok en LINK) hebben gekregen, en een vergelijkbare groep die nog meer van de bachelor moet afronden staat vooralsnog op een wachtlijst. Er wordt nog gekeken naar enige uitbreiding van plekken, en studenten konden zich ten tijde van het vragenuurtje nog afmelden voor een indeling, maar het is niet de verwachting dat er nog heel grote verschuivingen gaan plaatsvinden.

Als je alleen voor de tweede helft van master bent ingedeeld, sta je dan ook op de wachtlijst om in de eerste helft ook nog te worden ingedeeld?

Jawel, en als er plekken vrij komen worden studenten die hier gebruik van kunnen maken gericht benaderd. Het is echter niet de verwachting dat er heel veel plek vrij zal komen in de eerste helft van het jaar.

Ik ben voor één LINK ingedeeld, wanneer kan ik het tweede LINK doen?

Wanneer je nu voor maar één LINK bent ingedeeld zal je in 2024-2025 ingedeeld worden voor het tweede LINK van Ma1 en de rest van je master. Dat zal niet altijd de eerst mogelijke groep, direct erna, zijn, maar er wordt geprobeerd voor te zorgen dat je redelijk soepel door kan gaan met de rest van je progamma. 

Loop je bijvoorbeeld pas in de tweede helft van 2023-2024 LINK rood? Dan kan je in 2024-2025 vrijwel zeker LINK blauw doen in een redelijk vroege groep en wordt je ook aansluitend ingedeeld voor een Ma2 blok en LINK.

Wat was de procedure voor het verdelen van de volledige indelingsplekken voor studenten met 150+ EC?

De 150 EC grens is een globale grens, sommigen kunnen daar net niet aan voldoen door bijvoorbeeld de roostering in Bachelor jaar 3, ook daarmee is in principe rekening gehouden. Verder hebben alleen studenten die via de studieadviseurs zijn gemeld echt voorrang gekregen op plekken. Overige plekken zijn verdeeld op basis van een combinatie van behaalde EC en planning van het resterende programma. Dit geeft de beste kans op het daadwerkelijk kunnen benutten van de betreffende plekken door de studenten die daarop ingedeeld zijn.

Mag ik vast eerder de keuzestage van Ma 1 doen? En Keuze ma 2 of een combinatiestage?

Je Keuzestage Ma 1 (wetenschappelijke stage in Nederland) mag je doen zodra je je bachelor hebt afgerond, en dus ook al voor je eerste blok of LINK.

Je Keuzestage Ma 2 mag je ook doen vóór de LINKs als je deze als wetenschappelijke stage invult. Je mag Keuze ma 1 en 2 ook combineren tot een 12 weekse wetenschappelijke stage, ook deze mag voor je LINKs gelopen worden. Als je een klinische stage of coschap wilt doen, dag mag dit pas na je eerste LINK.

Al het bovenstaande mag ook als je nog geen blok of LINK doet in 2023-2024. Bijvoorbeeld: In januari rond je je bachelor af, vanaf april 2024 doe je een keuzestage, en je master vervolg je vanaf studiejaar 2024-2025.

Je moet je voor je keuzestage aanmelden, via Scorion*, en je moet je inschrijven voor de masteropleiding vanaf de eerste van de maand waarin je start. Ook dien je het door te geven aan de coschapindelers (coschappen@umcutrecht.nl) zodat zij hiervan op de hoogte zijn. Je keuzestage mag niet overlappen met reeds afgegeven indelingen voor blokken of LINKs.

* Als je niet ingeschreven bent en je keuzestage aan wilt melden, dan kan het zijn dat je niet in Scorion kan omdat je solis-id niet actief is. Pas eventueel voor een tussenperiode in Scorion je emailadres aan, zodat je altijd via een alternatieve route kunt inloggen (je kunt dan via apps.parantion.nl/scorionx een nieuw wachtwoord opvragen door umcugnk_jouwsolisid als account op te geven). Neem contact op met OWCservicedeskICT@umcutrecht.nl als je problemen ervaart.

Hoe zit het met inschrijven voor de master via studielink? Kan ik me eerder of later inschrijven? Hoe zit het met collegegeld?

Je moet via studielink ingeschreven staan vanaf de 1e van de maand waarin je start met de opleiding. Start je 15 oktober? Dan moet je 1 oktober ingeschreven staan voor de opleiding. Je hoeft je dan voor de maand september niet in te schrijven, als je daarin geen onderwijs volgt.

Je betaalt alleen collegegeld voor de maanden waarin je ingeschreven bent, maar de diverse rechten die je hebt als student, zoals je OV, zijn ook alleen geldig als je ingeschreven bent.

Je mag je altijd eerder inschrijven als je dat wilt.

Neem contact op met de studieadviseurs als je niet zeker weet wat je het beste kan doen in jouw situatie.

Ik moet nog een aantal derdejaars vakken doen volgend jaar (rond feb klaar met bachelor). Wanneer kan ik de master beginnen en hoe regel ik dit te zijner tijd?

Het is onwaarschijnlijk dat je eerder dan studiejaar 2024-2025 kunt starten met de master. Vanaf februari kan je je weer aanmelden voor de indelingen van studiejaar 2024-2025, dit zal hoogstwaarschijnlijk weer via een aanmeldingsformulier zijn wat via onze nieuwskanalen gepubliceerd wordt. Als er eerder plekken vrij komen worden studenten die hiervoor in aanmerking komen gericht benaderd om daarvan gebruik te maken.