6 april 2018

Verslag netwerkmiddag voor en door studenten met een functiebeperking

“Een bijeenkomst met eerlijke discussies, inspirerende verhalen en belangrijke inzichten” is hoe medeorganisator Marieke de Bakker de netwerkmiddag ‘Onbeperkt studeren’ samenvat. Op 15 maart organiseerden de Universiteit Utrecht (Taskforce Diversiteit), het studentenplatform Onbeperkt Studeren, de Hogeschool Utrecht (HU) en het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU) deze middag voor studenten met een functiebeperking aan de UU en de HU. Studenten en medewerkers waren betrokken bij diverse lezingen, een drietal workshops en de officiële lancering van het studentenplatform Onbeperkt Studeren.

Verbeteren van inclusie binnen de UU

In het strategisch plan van de UU is diversiteit een belangrijke pijler. Het verbeteren van de diversiteit wordt ondersteund door de Taskforce Diversiteit. Annetje Ottow, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UU en voorzitter van deze commissie, stelt: “De UU wil meer doen voor studenten met een beperking”. Door het starten van een open dialoog wil de universiteit voorzieningen en ondersteuning verbeteren, binnen de mogelijkheden. Tijdens de bijeenkomst maakte Ottow een vlog over studeren met een beperking.

“Streef naar het beste dat voor jou haalbaar is”

UU-Alumnus Moniek Schoenmaker vertelt openhartig over de worsteling met haar functiebeperking tijdens haar masteropleiding: “Ik voelde mij verloren, omdat ik niet het idee had dat er iemand was waarbij ik terecht kon. Maar gelukkig heb ik intussen zelf ontdekt wat mijn grenzen en capaciteiten zijn. Dat gun ik ook aan anderen: onderzoek wat je kunt en streef naar het beste. Niet ondanks, maar dankzij je beperking”. Schoenmaker vond goede steun bij haar studieadviseur, maar moest eerst wel een persoonlijke drempel over om hulp te vragen. Ze stelt naar aanleiding hiervan dat een onderwijsinstelling een omgeving moet creëren waarin het ‘okay’ is als iemand niet voor 100% belastbaar is, maar gewoon diens volle capaciteit gebruikt. 

Foto: Govert-Jan Slob

Bewustzijn schiet tekort

De volgende spreker is UU-Student Soete Meertens, lid van studentenplatform Onbeperkt Studeren. Dit platform is recent opgericht voor en door UU-studenten met een functiebeperking, met als doel de informatievoorziening en ondersteuning voor studenten met een beperking te verbeteren. Meertens heeft door haar beperking minder kracht in haar spieren en is daarom deels rolstoelafhankelijk. “Mijn rolstoel is een deel van mijn leven, maar daarnaast ben ik een persoon met vele kwaliteiten. Mensen zien dat niet altijd en oordelen soms verkeerd. Ik vind dan ook dat er meer bewustzijn nodig is over wat het betekent om een beperking te hebben. Onbeperkt Studeren draagt bij aan interactie hierover.”

Onderzoeksresultaten: Hoe toegankelijk zijn de UU en HU?

Mathieu Soesbergen (student HU), Richard Horenberg (coördinator Onbeperkt Studeren) en Marieke ter Hoeven (student UU) presenteerden de resultaten van hun onderzoek naar verbetermogelijkheden van de toegankelijkheid van de HU en UU voor studenten met een functiebeperking. Uit het onderzoek blijkt dat de informatievoorziening op sommige vlakken tekort schiet. Daarnaast moeten de afgesloten contracten, met betrekking tot persoonlijke studievoorzieningen, directief en bindend zijn. Ook wijzen de onderzoekers op het belang van een actieve houding vanuit een onderwijsinstelling. Daarnaast gaven de ondervraagden tijdens het onderzoek aan dat zij behoefte hebben aan een duidelijk aanspreekpunt voor vragen en aan contact met lotgenoten. In het verbeteren van deze punten wil het platform Onbeperkt Studeren een rol spelen.

Workshops

Na de presentaties vonden er drie verschillende workshops plaats. Rutger-Jan Scholtens (loopbaanadviseur en trainer bij UU career services) gaf een workshop over jezelf presenteren op de arbeidsmarkt. Beleidsmedewerker Roos Hoelen van SOLGU focuste tijdens haar workshop op thema’s binnen het studentenleven, zoals wonen, uitgaan en bijbaantjes. De centrale vraag binnen de workshop van het studentenplatform was: ‘Hoe kom je probleemloos door je studie en wat heb je daar voor nodig?’ De interessante workshops zorgden voor waardevolle inbreng van de aanwezigen.

Marieke de Bakker, hoofd studentenbegeleiding van de UU, sloot de netwerkbijeenkomst af met een dankwoord aan alle betrokkenen. Ook de HU wil de informatievoorziening voor studenten met een functiebeperking verder verbeteren. Tijdens de afsluiting zijn diverse sprekers het erover eens dat het inzichten delen met elkaar de investering waard is. Meertens zegt krachtig: “Door verhalen uit te wisselen met elkaar, creëren we bruggen voor meer, grotere en betere projecten binnen de UU”.

Door inclusie correspondenten Rinske van Herwaarden en Myra-Lot Perrenet