24 april 2019

Vermoed je huiselijk geweld of kindermishandeling bij een student?

Per 1 januari 2019 heeft de Universiteit Utrecht een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als je vermoedt dat een medestudent aan de UU hier mee te maken heeft, raadpleeg dan deze meldcode en het bijbehorende afwegingskader.

In de meldcode staat stapsgewijs aangegeven hoe je om kunt gaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling welke stappen je kunt zetten. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de meldcode en het afwegingskader lees dan hier verder.