5 januari 2016

Stel je kandidaat

Verkiezingen faculteitsraad Sociale Wetenschappen aanstaande

In 2016 worden er weer verkiezingen gehouden voor de studentgeleding in de faculteitsraad. De kandidaatstelling vindt plaats tussen 1 maart en 7 april. Indien er meerdere kandidatenlijsten per geleding worden ingediend ofwel als er meer kandidaten dan zetels zijn, wordt er een stemming gehouden. Deze stemming wordt gehouden van maandag 9 april tot en met woensdag 11 april.

Kandidatenlijsten 
Kandidatenlijsten zijn op te halen bij Vera Boonekamp, bestuurssecretariaat, Sjoerd Groenmangebouw, kamer A1.26.

Facultaire kiescommissie
De facultaire kiescommissie bestaat uit:

  • Ruud Abma, voorzitter
  • Vera Boonekamp, secretaris
  • Carlien Ostermeier, student-lid

Interesse? 
De studentenvereniging SGS kan informatie verstrekken bij interesse voor lidmaatschap van de studentgeleding.