Verkiezingen Faculteitsraad Geowetenschappen 2023

Wil je graag inspraak hebben in de koers van de faculteit en de belangen van je medestudenten behartigen? Stel je dan kandidaat voor de Faculteitsraad Geowetenschappen.

Wanneer zijn de verkiezingen?

Van 8 tot 10 mei 2023 zijn de verkiezingen voor de Faculteitsraad Geowetenschappen. De volledige planning vind je via deze link.

Wat houdt het in?

Je vertegenwoordigt als student of medewerker de belangen van je medestudenten. Dat houdt onder meer in dat je als raad het faculteitsbestuur (on)gevraagd adviseert.
Studentleden worden gekozen voor een zittingstermijn van 1 jaar (1 september 2023 t/m 31 augustus 2024).
Personeelsleden worden gekozen voor een zittingstermijn van 2 jaar. Voor studenten is het lidmaatschap van de studentgeleding van de Faculteitsraad een betaalde bestuursfunctie voor 6 uur per week (bestuursbeurs).

Wie kan zich kandidaat stellen?

Alle studenten en medewerkers van de Faculteit Geowetenschappen kunnen zich kandidaat stellen. Tijdens de vergaderingen wordt Engels gesproken en documenten worden zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar gesteld.

Hoeveel zetels zijn er te verdelen?

De studentengeleding van de Faculteitsraad telt acht zetels en ook voor de personeelsgeleding zijn acht zetels beschikbaar (totaal 16 zetels).

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt je van dinsdag 7 maart tot en met donderdag 6 april op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Je kunt je kandidaat stellen bij een bestaande lijst. Meld je dan voor 27 maart 2023 bij de studenten van de studentgeleding van de Faculteitsraad Lenka van Amerongen en Anne Behnen. Zij voeren vervolgens gesprekken met alle kandidaten en stellen uiterlijk 3 april de kandidatenlijsten op en dienen deze in bij de kiescommissie.
  • Je kunt ook je eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaat stellen. Verzamel dan tenminste 20 handtekeningen van studenten of medewerkers die deze lijst willen ondersteunen. En lever de lijst uiterlijk 6 april in bij de secretaris van de kiescommissie.

Let op: De plaats op de kandidatenlijst is bepalend voor de kans om gekozen te worden. Zie het kiesreglement, artikel 13. Overleg daarom met de voorzitters van de studentgeleding en de andere kandidaten over de volgorde van de kandidaten op de lijst.

De formulieren kunnen digitaal ondertekend worden (zie instructie Validsign). Alle ingevulde en ondertekende kandidaatstellingsformulieren (inclusief instemmings-verklaringen) moeten uiterlijk donderdag 6 april om 17.00 uur ingeleverd zijn bij Leonie van Bladel, Vening Meineszgebouw A, kamer 5.96.

Kiescommissie

De verkiezingen worden voorbereid en uitgevoerd door de Kiescommissie, bestaande uit de volgende leden:

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Lees dan het kiesreglement of neem contact op met de secretaris van de facultaire kiescommissie Leonie van Bladel
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met de voorzitters van de studentgeleding (Lenka van Amerongen en Silvia Seixas Lopes).

Praktische informatie