4 februari 2019

Verkiezingen faculteitsraad Geowetenschappen

Stel je kandidaat voor de faculteitsraad Geowetenschappen

Wil je graag inspraak hebben in de koers van de faculteit en de belangen van je medestudenten behartigen? Stel je dan kandidaat voor de faculteitsraad Geowetenschappen.

Van 20 t/m 22 mei 2019 zijn de jaarlijkse verkiezingen voor de studentgeleding van de faculteitsraad Geowetenschappen. Wanneer je wordt verkozen zit je van 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020 in de raad. Je komt dan in aanmerking voor een bestuursbeurs.

Kandidaatstelling

Van 18 maart t/m 18 april 2019 kun je je op twee manieren verkiesbaar stellen voor de faculteitsraad:

Je kunt je kandidaat stellen bij een bestaande partij. In dat geval kun je je melden bij de voorzitter van de studentgeleding van de faculteitsraad Laura Doan.

Je kunt ook een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen. Verzamel dan tenminste 20 handtekeningen van studenten die de lijst willen ondersteunen en lever de ingevulde en ondertekende formulieren uiterlijk op 18 april 2019 in bij Inge De Bruyne, Bestuurssecretariaat Geo, Vening Meineszgebouw, kamer 5.96.

Wat houdt het in?
Voor studenten is het lidmaatschap van de studentgeleding van de faculteitsraad een betaalde functie. Deze kun je een jaar lang als bestuursfunctie vervullen voor 6 uur per week. Als studentengeleding vertegenwoordig je de belangen van de studenten. Dat houdt onder meer in dat je als raad het Faculteitsbestuur (on)gevraagd adviseert.

Wie kan zich kandidaat stellen?
Alle studenten aan de Faculteit geowetenschappen kunnen zich kandidaat stellen.

Hoeveel zetels te verdelen?
De studentengeleding van de universiteitsraad heeft acht zetels te verdelen.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de verkiezingen? Lees dan het kiesreglement of neem contact op met de secretaris van de facultaire kiescommissie Inge De Bruyne (030-253-2044).

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met de voorzitter van de studentgeleding Laura Doan, de voorzitter van de faculteitsraad Bas van de Schootbrugge of de secretaris Luc Rietveld.