8 september 2017

Verbreding Logopediewetenschap: masterprogramma Gezondheidswetenschappen voor zorgprofessionals per 1 september 2019

Het masterprogramma Logopediewetenschap zal per 1 september 2019 verbreden naar een interdisciplinair op klinisch onderzoek georiënteerd masterprogramma Gezondheidswetenschappen voor zorgprofessionals. Sinds 2013 wordt de master Logopediewetenschap aangeboden door de Faculteit Geneeskunde (i.s.m. faculteit Geesteswetenschappen) onder de masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen. Hoewel de kwaliteit van het onderwijs zeer goed is, en zowel werkveld als de studenten en alumni zeer tevreden zijn over het programma, blijkt het niet haalbaar om voldoende studenten te werven voor een zo sterk disciplinair programma vanwege de relatief kleine beroepsgroep logopedie.

Tegelijk bestaat er al langer belangstelling vanuit meerdere disciplines om ook zorgverlener-onderzoekers op te leiden, en wordt interdisciplinariteit steeds belangrijker zowel in zorg als in onderzoek. De betrokken decanen en opleidingsdirectie hebben uitgesproken het belangrijk te vinden dat er voor logopedisten een programma blijft bestaan om zich in klinisch onderzoek te bekwamen. Dit programma zal echter worden verbreed en zodoende toegankelijk worden voor andere paramedici en daarnaast het interdisciplinaire karakter te versterken. 

In het masterprogramma Gezondheidswetenschappen voor zorgprofessionals zullen logopedisten een belangrijke doelgroep zijn en blijven, en de logopedie zal herkenbaar in het programma aanwezig zijn. Daarnaast zal het masterprogramma ook ruimte bieden aan andere zorgprofessionals uit o.a. de vakgebieden diëtetiek, mondzorgkunde, medische hulpverlening, orthoptie en verloskunde. De focus van het masterprogramma Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals zal, net zoals in het huidige masterprogramma Logopediewetenschap, blijven liggen op het opdoen van onderzoekscompetenties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek gericht op de klinische praktijk van het eigen vakgebied.

De bredere multidisciplinaire insteek van het masterprogramma, waarvan de helft bestaat uit gezamenlijk onderwijs met de masterprogramma’s Fysiotherapiewetenschap en Verplegingswetenschap, sluit goed aan bij de visie op de gezondheidszorg van de toekomst (rapport Kaljouw), waarin de zorg en zorgberoepen in een continuüm en in multidisciplinaire context bestaan. Het programma zal bijdragen aan de wetenschappelijke kennis die nodig is om de kwaliteit van de gezondheidszorg continu te verbeteren en academici op te leiden die door hun werkervaring en opleiding in zorg en onderzoek deze velden met elkaar kunnen verbinden.