15 mei 2020

Vanwege de coronacrisis problemen bij het behalen van je bachelordiploma?

De Faculteit Geowetenschappen wil studenten tegemoet komen die vanwege de coronacrisis vertraging oplopen bij het behalen van hun bachelordiploma, en daardoor niet per 1 september aan hun masterprogramma zouden kunnen beginnen.

Omdat een voltijd masterprogramma niet altijd te combineren is met het schrijven van een bachelorthesis of het afronden van vakken, is zorgvuldig gekeken naar wanneer dit wel en niet mogelijk is, en onder welke voorwaarden. Afhankelijk van welke situatie op jou van toepassing is, vind je op deze pagina meer informatie over de exacte voorwaarden: https://students.uu.nl/geo/studievertraging-vanwege-corona.