19 februari 2020

Vanaf medio maart gaan we plastic, metaal en drinkpakken scheiden in USP

Pictogrammen afvalstromen vanaf maart 2020

In een aantal universiteitsgebouwen wordt afval al een tijdje gescheiden ingezameld. Dit blijven we doen, maar er verandert wel iets. Vanaf medio maart scheid je in de panden in het Utrecht Science Park en de panden op het ICU-terrein plastic, metaal en drinkpakken (PMD) in plaats van alleen plastic afval. In veel gemeenten is dit al langer zo. Door een verandering in de wetgeving kunnen andere organisaties nu ook PMD inzamelen.   

Welke afvalstromen scheiden we?

In de gescheiden afvalinzamelmiddelen zijn aparte bakken voor schoon en droog papier, bekertjes, gft (groente, fruit en tuinafval), restafval én dus vanaf medio maart ook voor PMD. Stickers met pictogrammen op de afvalinzamelmiddelen vertellen je wat waar hoort. Een sandwichverpakking gooi je bij het restafval en een leeg bekertje in de speciale bak voor de bekertjes. In de bak voor PMD gooi je straks je plastic afval, frisdrankblikjes, drankkartons, doppen, deksels, kroonkurken aluminiumborden en bakjes.

In een aantal panden staan de gescheiden afvalinzamelmiddelen. Daar gooi je vanaf medio maart je PMD afval in de huidige plastic afvalbak. In panden waar nu geen gescheiden afvalinzamelmiddelen staan verandert voorlopig niets.

Nog geen PMD in de Binnenstad

In de panden in de Binnenstad kun je helaas nog geen PMD scheiden. Er zijn gemeentelijke bepalingen op het gebied van eisen voor vrachtwagens in de binnenstad. De vrachtwagens van Renewi voldoen niet aan deze eisen. Er wordt gekeken hoe we het PMD wel kunnen afvoeren.

Waarom scheiden we afval?

Afval gescheiden inzamelen past uitstekend bij de duurzaamheidsambities van de universiteit om in 2030 CO2-neutraal te zijn. De Universiteit Utrecht wil de hoeveelheid restafval die zij produceert, reduceren tot 0% in 2030. Dan helpt het als blik en drankkartons niet in het restafval komen maar bij PMD mogen. Des te beter we afval scheiden, des te meer afval we kunnen hergebruiken en recyclen, en des te minder restafval verbrand moet worden. Beter scheiden betekent minder CO2 uitstoten

Meer informatie over afval?

www.uu.nl/afval