28 januari 2020

Vanaf 3 februari pilot met stages via Osiris zaak

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Tussen 3 februari en eind augustus 2020 doen enkele bacheloropleidingen mee aan een pilot voor stages via Osiris Zaak.  Bij Geschiedenis, Liberal arts and sciences (alleen LAS-stages), Literatuurwetenschap, Media en Cultuur, en Nederlandse taal en cultuur gaat het inschrijven, goedkeuren, begeleiden en beoordelen van stages volledig digitaal via Osiris Zaak. 

Via Osiris Zaak kun je de voortgang van het stageproces inzien en documenten uploaden. Ook stagecoördinatoren, docenten, het stagebureau en externe begeleiders kunnen zien hoe het gaat met je stageproces en de voor hen relevante documenten digitaal afhandelen en inzien in Osiris Zaak. Heb je vragen? Neem dan contact op met je stagecoördinator.

Meer informatie