Vacature voor studentlid van EDI

Het EDI programma van de Universiteit Utrecht is op zoek naar een betrokken en gemotiveerde student die zitting wil nemen in de EDI Stuurgroep. Heb jij een visie op Equality, Diversity & Inclusion en wil je de belangen van alle UU studenten vertegenwoordigen? Wil je ervaring opdoen met een breed programma in een complexe organisatie? Dan is deze functie iets voor jou!

Over de EDI Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle faculteiten en de universitaire bestuursdienst. De  studentleden dragen bij aan de meningsvorming ten aanzien van EDI onderwerpen in de stuurgroep. Zij zetten hun netwerken in om waar nodig input op te halen en om het universitaire EDI-beleid onder de aandacht te brengen van studenten en medewerkers.

Het EDI strategie- en actieplan 2021-2025 vormt de basis voor het huidige EDI programma. Het plan benoemt doelen en activiteiten op universitair niveau. De voortgang van lopende projecten en de ontwikkeling van nieuw EDI beleid wordt in de stuurgroep afgestemd. Voorstellen voor nieuw EDI beleid op UU niveau worden vervolgens voorgelegd aan het College van Bestuur.

Wij zoeken een student die:

  • Weet wat er onder studenten leeft en de stuurgroep hierover kan adviseren;
  • Kritisch en gedreven is;
  • Interesse heeft in en mee wil denken over EDI gerelateerde thema’s
  • Integer is en om kan gaan met vertrouwelijke informatie;
  • Zich snel nieuwe zaken eigen kan maken;
  • Een goede gesprekspartner voor de overige stuurgroep leden is.

De vergaderingen zijn maandelijks 1,5 uur en vragen enige voorbereiding. Wanneer je  naast de maandelijkse vergaderingen betrokken bent bij activiteiten of meedenkt over beleid zal het je meer tijd per maand vragen. Voor je werkzaamheden ontvang je een vergoeding, conform de vrijwilligersregeling. De vergaderingen en verslagen zijn in het Nederlands en indien gewenst in het Engels beschikbaar. Een vaardigheid in het verstaan en lezen van Nederlands is wenselijk.

We nodigen studenten met diverse achtergronden van harte uit te reageren.

Interesse?

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Jennifer Gravendaal, EDI beleidsadviseur, via 0648456192 of per mail: j.a.gravendaal@uu.nl. Je kunt solliciteren door een e-mail te sturen met daarin je curriculum vitae en een korte motivatie naar: edi.office@uu.nl.  We ontvangen je reactie graag uiterlijk 30 oktober 2023.