22 mei 2019

Vacature studentbestuurslid faculteit Bètawetenschappen

Per 1 september 2019 is het bestuur van de faculteit Bètawetenschappen op zoek naar een nieuw studentbestuurslid.

Profiel
Als studentbestuurslid van het faculteitsbestuur Bètawetenschappen vertegenwoordig je de studenten in het faculteitsbestuur. Je overlegt samen met de decaan, vice-decanen en de faculteitsdirecteur over alles wat er binnen de faculteit speelt en vormt de schakel tussen het faculteitsbestuur, de studenten, de studieverenigingen en de medezeggenschap. Vanuit deze rol denk je als adviserend bestuurslid mee over de uitdagingen van de faculteit op het gebied van onderwijs, onderzoek, strategie, financiën, bedrijfsvoering en personeel. Hiertoe blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op universitair niveau en van wat er bij de studenten speelt. Daarnaast heb je niet alleen inspraak op facultair beleid, maar kun je ook eigen projecten uitvoeren en zo veranderingen in de faculteit teweegbrengen. 

Taken
Als studentbestuurslid:

 • Neem je deel aan vergaderingen van het faculteitsbestuur
 • Behartig je in het bestuur in het bijzonder de belangen van studenten en onderwijszaken en ben je daarvoor op de hoogte van wat leeft onder de studenten Bètawetenschappen
 • Ben je lid van de Board of Studies van de Undergraduate School (UGS) en heb je hier maandelijks contact met de opleidingsdirecteuren. Je praat mee over het bacheloronderwijs van de faculteit en alles wat daarmee samenhangt
 • Onderhoud je contacten met de studentbestuurders van de departementen, de studentleden van de opleidingscommissies en de studentengeleding van de Faculteitsraad
 • Ben je facultair contactpersoon voor de studieverenigingen van Bètawetenschappen
 • Ben je het studentlid van de facultaire kiescommissie.

Eisen 
De faculteit zoekt een Bèta-student die:

 • Weet wat er onder studenten leeft en het bestuur daarover kan adviseren
 • Gemakkelijk nieuwe connecties maakt en in staat is om een uitgebreid netwerk van contacten te onderhouden
 • Goed kan samenwerken, proactief en integer is, en gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen
 • Beschikt over goede Engelstalige en Nederlandstalige communicatieve vaardigheden
 • Minimaal derdejaars student is en affiniteit of ervaring heeft met besturen en/of medezeggenschap

Tijdsinvestering
Het gaat om een functie van 16 uur per week. De inwerkperiode en overdracht is vanaf half juli en deels in de zomerperiode. De uren zijn flexibel en niet aan vaste dagen gebonden, met uitzondering van vergaderingen van het faculteitsbestuur, de Board of Studies UGS en de Faculteitsraad. Voor je werkzaamheden ontvang je een vergoeding, conform de universitaire regeling voor studentbestuurders in universitaire bestuursorganen.

Interesse?
Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met de bestuurssecretaris, Marieke Maas. Je kunt solliciteren door een e-mail te sturen naar m.w.maas@uu.nl met daarin je curriculum vitae en een (korte) motivatiebrief. Doe dit uiterlijk 31 mei 2019. In juni zijn de sollicitatiegesprekken, waarna de meest geschikte kandidaten voorgedragen worden aan de directeur van de Undergraduate School en de decaan.