25 mei 2020

Vacature studentassessor REBO 2020-2021

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is voor het studiejaar 2020-2021 op zoek naar een betrokken en gemotiveerde student die zitting wil nemen in het REBO-bestuur.

Heb jij een visie op goed onderwijs? Wil je de belangen van 5.500 studenten vertegenwoordigen? Spreekt het je aan om met de sleutelfiguren van de faculteit te vergaderen? Dan is deze functie iets voor jou!

Over het REBO-bestuur

Het REBO-bestuur bestaat uit de decaan, de vice-decanen Onderwijs en Impact, de faculteitsdirecteur en de studentassessor. In het bestuur worden op basis van ontwikkelingen binnen het onderwijs en onderzoek facultaire strategieën en beleid bepaald. Zo wordt nagedacht en besloten over onderwijs- en onderzoeksbeleid, financiën, communicatie en de profilering van opleidingen en het onderzoek aan de faculteit.

Als studentassessor ben je naast het faculteitsbestuur ook lid van een aantal facultaire commissies, zoals de Kiescommissie, de Bibliotheekcommissie en de BKO- en SKO-commissie. Je onderhoudt nauw contact met de studieverenigingen, studentleden van opleidingscommissies en andere assessoren, zodat je weet wat er speelt onder de studenten. Kortom, je vormt een belangrijke schakel tussen studenten, studieverenigingen, medezeggenschap, alumni en het faculteitsbestuur.

Wij zoeken een REBO-student die:

  • Weet wat er onder studenten leeft en het bestuur hierover kan adviseren;
  • Kritisch en gedreven is;
  • Interesse heeft in en mee wil werken aan beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact;
  • Sensitief is en gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen;
  • Integer is en om kan gaan met vertrouwelijke informatie;
  • Zelfstandig met speerpunten aan de slag kan;
  • Zicht heeft op de context waar de faculteit en universiteit zich in bewegen;
  • Communicatief sterk is en goed kan samenwerken;
  • Zich snel nieuwe zaken eigen kan maken;
  • Een goede gesprekspartner van medebestuurders en (beleids)medewerkers is.

De werkzaamheden zullen je gemiddeld 16 uur per week kosten vanaf september 2020 gedurende het academische jaar. De inwerkperiode en overdracht zijn vanaf eind juni en deels in de zomerperiode. De uren zijn flexibel en niet aan vaste dagen gebonden, met uitzondering van vergaderingen van het faculteitsbestuur (dinsdagochtend) en de faculteitsraad. Voor je werkzaamheden ontvang je een vergoeding, conform de universitaire regeling voor studentbestuurders in universitaire bestuursorganen. Daarnaast kun je (als het pand open is) gebruik maken van een flexibele werkplek op het Janskerkhof 3. We vragen de studentassessor (in samenwerking met de bestuurssecretaris en oud-assessor) in het begin van zijn/haar aanstelling om een jaarplan op te stellen waarin de doelen en prioriteiten van de assessor kort beschreven staan.

Interesse?

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met de huidige assessor, Frederieke Schutgens. Je kunt solliciteren door een e-mail te sturen met daarin je curriculum vitae en een (korte) motivatiebrief naar: f.a.m.h.p.schutgens@uu.nl . Doe dit uiterlijk 30 mei 2020. Begin juni vinden de sollicitatiegesprekken met de huidige studentassessor plaats, waarna de meest geschikte kandidaten voorgedragen worden aan de decaan.