8 april 2016

Vacature student-assessor FSW

Wil jij het studentenperspectief vertegenwoordigen in het bestuur van de faculteit Sociale Wetenschappen? Spreekt het je aan om met de sleutelfiguren van de faculteit te vergaderen? En lijkt het je wat om komend studiejaar bestuurlijke ervaring op te doen? Dan is de functie van student-assessor in het FSW-bestuur iets voor jou!

Over FSW

De faculteit Sociale Wetenschappen richt zich op toonaangevend onderwijs en onderzoek in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Het Faculteitsbestuur is eindverantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en organisatie van dit onderwijs en onderzoek. Het bestuur bestaat uit de decaan, twee vicedecanen en de directeur. Ieder jaar maakt ook een student-assessor deel uit van het bestuur.

Het Faculteitsbestuur houdt zich bezig met onderwerpen als financiën, onderwijsbeleid, communicatie, internationalisering en de positionering van opleidingen en onderzoek ‘in de markt’. Ook onderwerpen als ICT-voorzieningen en arbeidsmarktoriëntatie komen aan bod.

Wat wordt er zoal van je verwacht?

De assessor is lid van het Faculteitsbestuur en vormt een belangrijke schakel tussen studenten, studieverenigingen, medezeggenschap en natuurlijk het bestuur. Er wordt in ieder geval van je verwacht dat je de belangen en standpunten van studenten in facultaire discussies vertolkt, dat je contacten onderhoudt met de studenten in de medezeggenschap en in andere studentgeledingen en dat je samenwerkt met de student-assessoren van de andere faculteiten. Daarnaast denk je mee over facultair beleid over zaken rondom studenten en onderwijs en ontplooi je je eigen initiatieven. De faculteit is daarom op zoek naar een student die gedreven is om voor de belangen van FSW-studenten op te komen en die bij voorkeur ervaring heeft in de medezeggenschap of met bestuurswerk.

Wij zoeken een student die:

  • Een bachelor of master volgt aan onze faculteit;
  • Weet wat er onder studenten leeft en het bestuur daarover kan adviseren;
  • Gedreven is om zich in te zetten voor de faculteit;
  • Vanuit het perspectief van de student mee wil werken aan beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, personeelsbeleid etc.;
  • Gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen en processen;
  • Integer is en om kan gaan met vertrouwelijke informatie;
  • Zich snel nieuwe zaken eigen kan maken en goed kan samenwerken;
  • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en goed contacten kan onderhouden;
  • In staat is om zelf projecten en activiteiten te trekken;
  • Bij voorkeur ervaring heeft met de facultaire medezeggenschap en/of met bestuurswerk.

Tijdsinvestering

Het gaat om een functie voor circa 20 uur per week. De inwerkperiode en overdracht zijn gepland vanaf eind mei. De uren zijn flexibel inzetbaar en niet aan vaste dagen gebonden. Je ontvangt voor je werkzaamheden als assessor een bestuursbeurs conform de universitaire regeling voor studentbestuurders in universitaire bestuursorganen.

Interesse?

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met de huidige assessor, Carlien: g_fswsta04@uu.nl. Ook kun je terecht bij Lisanne en Maartje via studenteninspraak.fsw@uu.nl.

Stuur uiterlijk zondag 1 mei je CV en motivatiebrief (ongeveer 1 A4) naar studenteninspraak.fsw@uu.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats van 25 april tot en met 18 mei. De meest geschikte kandidaat wordt voorgedragen aan de decaan.