UU-student Avin Ghedri wint ECHO Award 2018

Studente krijgt erkenning voor inclusief denken in medische sector

Op donderdag 20 september ontving Avin Ghedri de ECHO Award wetenschappelijk onderwijs uit handen van Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Avin wint de prijs vanwege haar vermogen om diepgewortelde boosheid om te zetten in iets positiefs, waarbij ze persoonlijke kwetsbaarheid combineert met de moed om ongemakkelijke onderwerpen aan te snijden.

Prijswinnaar Avin Ghedri (midden) poseert met Berent Prakken, Annetje Ottow, Minister Ingrid van Engelshoven en Gönül Dilaver

Inclusief denken in medische sector

Avin Ghedri krijgt de award voor haar activiteiten bij de opleiding geneeskunde die een brug slaan tussen groepen met een Westerse en niet-Westerse achtergrond. Haar inzet varieert van succesvolle blogs en onderwijs op middelbare scholen tot het organiseren van bijeenkomsten binnen de Faculteit Geneeskunde. Gönül Dilaver, opleidingscoördinator Biomedical Sciences, en Berent Prakken, directeur onderwijs van de faculteit Geneeskunde, hebben Avin voorgedragen voor de ECHO Award.

Volgens het juryrapport was de jury “onder de indruk van Avin’s vermogen om diepgewortelde boosheid om te zetten in iets positiefs. Ze is in staat om problemen te signaleren, dit op constructieve wijze bespreekbaar te maken en vervolgens concrete stappen te ondernemen. Een grote kracht die Avin hierin toont is de combinatie van kwetsbaarheid, waarbij ze haar eigen onzekerheden en dilemma’s durft te delen, en de moed om ongemakkelijke onderwerpen aan te kaarten. Daarnaast waardeerde de jury de tweeledige insteek van Avin op het vraagstuk van diversiteit en inclusie, waarmee ze zowel naar patiënten toe als naar medici actie onderneemt om bij te dragen aan inclusief denken in de medische sector.”

Avin wint een volledig verzorgde summer course aan de University of California Los Angeles (UCLA) in de Verenigde Staten. De Universiteit Utrecht is erg trots op deze maatschappelijk zeer betrokken student en feliciteert Avin van harte met haar ECHO Award.

Expertisecentrum voor diversiteitsbeleid

ECHO is een landelijk expertisecentrum voor diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs. Het centrum reikt jaarlijks drie prijzen uit aan studenten met een niet-westerse achtergrond die zich bijzonder inspannen voor diversiteit en inclusie in de samenleving.  Het doel van de ECHO Award is om positieve aandacht te genereren voor individuele successen van studenten uit de multiculturele samenleving. Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden vanwege hun bovenmatige studieprestaties, grensverleggende instelling, bruggenbouwers kwaliteiten, actieve maatschappelijke betrokkenheid en leiderschap. Tot de genomineerden behoorden dit jaar ook de Utrechtse studenten Moska Hellamand en Antoni Barshini voor respectievelijk de Bèta Techniek Award en de Loyens & Loeff Law & Tax Award.