18 oktober 2018

Opening van het Academisch Honours Jaar 2018 - 2019

UU Honours Student Council opgericht

honours
Honoursstudenten van de UU Honours Student Council

Tijdens de Opening van het Academische Honours Jaar op 15 oktober is de UU Honours Student Council officieel gepresenteerd aan de universitaire honourscommunity. Deze studentenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het honoursonderwijs aan Honours Dean prof. dr. Michael Burke. De council bestaat uit honoursstudenten van alle faculteiten en programma’s van de universiteit. Hiermee wil de universiteit de honourscommunity binnen de organisatie verder versterken en uitwisseling tussen de verschillende programma’s stimuleren.

Leden van Honours Student Council

​Elke faculteit en elk universiteitsbreed honoursprogramma heeft een student afgevaardigd of zal studenten afvaardigen naar de Honours Student Council.

Op dit moment zitten de volgende studenten in de council: 

Geowetenschappen: Alexander Robertus & Christoph Krüger

Sociale Wetenschappen: Roxanna Hofman & Donya Yassine

UCU: Jari Van Tilborg

Geesteswetenschappen: Harmen de Jong

Biomedische Wetenschappen: Dirk Drost

Descartes: Sebastiaan Wiechers

Betawetenschappen: Tjerk Steenwijk

Law College: Ines Hoving & Anne Janssen

Leiderschapsprogramma: Louk Smalbil