11 oktober 2019

UU concentreert catering vóór 8 juli 2020 op twaalf locaties

Aanbesteding catering 2019-2020

Het contract met de huidige cateraar Sodexo loopt op 8 juli 2020 af. Daarom vindt een aanbestedingstraject plaats om een nieuwe overeenkomst voor catering te sluiten. Om ervoor te zorgen dat de aanbesteding succesvol en toekomstbestendig is, kiest de Universiteit Utrecht ervoor om vóór 8 juli 2020 het aantal bemenste cateringlocaties van negentien terug te brengen tot twaalf.

Waarom twaalf bemenste cateringlocaties?

Op dit moment heeft de Universiteit Utrecht negentien bemenste cateringlocaties. Variërend van bedrijfsrestaurants tot kiosken. Een deel van deze cateringlocaties is verliesgevend, waardoor het voor partijen onaantrekkelijk is om zich in te schrijven voor de aanbesteding. Dat is onder andere gebleken bij een consultatie van de markt en een analyse van de financiële gegevens van de huidige locaties. De Universiteit Utrecht wil haar geld zo veel mogelijk steken in onderwijs en onderzoek, maar vindt het ook belangrijk dat er plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarom is ervoor gekozen om de catering vóór 8 juli 2020 te concentreren op twaalf bemenste locaties.

Door het aantal bemenste (kleine) cateringlocaties te verminderen kan een cateraar in de toekomst aan iedere locatie meer aandacht geven en beter inspelen op specifieke wensen van medewerkers/studenten. Bij het bepalen van de twaalf cateringlocaties was de spreiding van deze locaties belangrijk. Op iedere campus blijft minimaal één UU-cateringlocatie. Wel kan het zo zijn dat je iets verder moet lopen dan nu het geval is.

Welke twaalf bemenste cateringlocaties komen in het nieuwe cateringcontract?

In het nieuwe cateringcontract heeft de UU in de volgende gebouwen een bemenste cateringfaciliteit:

  • Binnenstad: Achter Sint Pieter 200 (op dit moment in renovatie), Bijlhouwerstraat 6 en espressobar Lodewijk in de Universiteitsbibliotheek
  • ICU-campus: UCU Jazzmans en Adam Smith Hall
  • Utrecht Science Park: Educatorium, Victor J. Koningsbergergebouw, Gutenberg, Jeannette Donker-Voetgebouw (Madame Jeannette), Jazzmans Minnaertgebouw, Kruytgebouw en Vening Meineszgebouw

De Universiteit Utrecht heeft op 23 september de toekomstplannen voor haar gebouwen openbaar gemaakt. De contouren liggen nu vast, in de komende periode worden de plannen uitgewerkt in concrete projecten. Deze uitwerking kan voor bovenstaande cateringlocaties gevolgen hebben, maar deze zijn nu nog niet te voorzien. De nieuwe cateraar krijgt uiteraard het strategisch huisvestingsplan en wordt over de voortgang op de hoogte gehouden.

In de loop van 2020 gaan de cateraar, Vastgoed & Campus en het Facilitair Service Centrum aan de slag met de inrichting van deze cateringlocaties.

Wat gebeurt er met de overige cateringlocaties?

Bij de onderstaande cateringlocaties wordt onderzocht of het huidige assortiment in de automaten met warme dranken, frisdranken en snacks kan worden aangevuld met meer opties. Hoe dit aanbod er precies uit komt te zien, wordt in de loop van 2020 duidelijk. De bemenste cateringfaciliteit verdwijnt voor 8 juli 2020 uit onderstaande panden. De exacte planning is nog niet bekend. De betreffende organisatieonderdelen worden daar op tijd over geïnformeerd.

  • Binnenstad: Janskerkhof 2-3a en Restaurant Universiteitsbibliotheek (beide gesloten per 23 december 2019)
  • ICU-campus: self-service restaurant in Dining Hall
  • Utrecht Science Park: Androclusgebouw, Minnaertgebouw (restaurant), Bestuursgebouw en David de Wiedgebouw (Goliath - gesloten per 23 december 2019)

Het is nu nog niet duidelijk wat er op de plaats van de cateringfaciliteit komt. Hierover gaat de directie Vastgoed & Campus in gesprek met de faculteiten en/of directies die in de betreffende gebouwen zitten. 

Wat gebeurt er met de medewerkers die in cateringlocaties werken die verdwijnen?

In 2012 zijn de cateringactiviteiten van de universiteit uitbesteed. Sodexo heeft toentertijd de Europese aanbesteding gewonnen. In de zomer van 2012 is het cateringpersoneel van de universiteit in dienst getreden bij Sodexo. Een aantal medewerkers werkt daar nu nog steeds en is dagelijks in de UU-gebouwen te vinden. Cateringmedewerkers die op een cateringlocatie werken die verdwijnt, blijven in dienst van Sodexo. Sodexo zoekt een passende oplossing voor hen.

Meer informatie